Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Xarxa social i soledat al municipi de Palma. Anàlisi comparativa a través del programa sempre acompanyats
Autor/es Yanguas Lezaun, Javier ; Cilveti Sarasola, Amaia ; Hernández Chamorro, Sonia ; Segura Talavera, Cristina
Matèries en català: Envelliment ; Solitud
Matèries en castella: Soledad -- Aspectos sociales ; Ancianos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Aging ; loneliness
Resum-abstract:  [cat] El present article tracta de la situació de la xarxa social i la soledat al municipi de Palma, a través d’una enquesta telefònica realitzada dins el programa Sempre Acompanyats, de la Fundació Bancària la Caixa. De la xarxa social s’analitzen tant la xarxa familiar com la xarxa d’amics i els tres paràmetres bàsics objecte d’estudi: freqüència de contactes, proximitat emocional i confiança a rebre ajuda; de la soledat, els seus components bàsics: soledat social i emocional; a més de l’opinió de la ciutadania sobre la soledat i la seva importància. L’article es completa amb una conceptualització de la soledat i del programa Sempre Acompanyats, i una comparació pel que fa a les variables analitzades entre Palma i la resta de les ciutats incloses a la mostra. ; [spa] El presente artículo aborda la situación de la red social y la soledad en el municipio de Palma a través de una encuesta telefónica realizada dentro del programa «Siempre Acompañados» de la Fundación Bancaria la Caixa. De la red social se analizan tanto la red familiar como la red de amigos y los tres parámetros básicos objeto de estudio: frecuencia de contactos, cercanía emocional y confianza en recibir ayuda; de la soledad, por su parte, los componentes básicos de la misma: soledad social y emocional; además de la opinión de la ciudadanía sobre la soledad y su importancia. El artículo se completa con una conceptualización de la soledad y del programa «Siempre Acompañados», y una comparación en cuanto a las variables analizadas entre Palma y el resto de las ciudades incluidas en la muestra.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2019, pp 175-191
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess