Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Equip de Vellesa i Família, 25 anys: la memòria i els records (1994-2019)
Autor/es Equip de Vellesa i Família (EVIF)
Matèries en català: Envelliment -- Família
Matèries en castella: Envelliment ; Vellesa
Matèries en anglès: Aging -- Family ; Old age
Resum-abstract:  [cat] El mes de febrer de 1994 es va constituir l’Equip de Vellesa i Família (EVIF), assignat al Departament de Serveis Socials i Sanitat del Consell de Mallorca. Al llarg de vint-i-cinc anys ha desenvolupat una feina, pionera en el seu moment, d’intervenció comunitària de caire psicosocial i educatiu amb persones grans i familiars cuidadors de persones grans dependents, basada en els principis de la Conferència d’Alma-Ata (1978), de la Carta d’Ottawa (1986) i en les tendències sistèmiques i de treball comunitari desenvolupades al final del segle XX. Aquest article repassa breument la seva trajectòria inicial i exposa els programes que actualment duu a terme i dels quals es beneficien anualment més de dues mil persones cada any. ; [spa] En febrero de 1994 se constituyó el Equip de Vellesa i Família (EVIF), asignado al Departament de Serveis Socials i Sanitat del Consell de Mallorca. A lo largo de veinticinco años ha desarrollado un trabajo, pionero en su momento, de intervención comunitaria de carácter psicosocial y educativo con personas mayores y familiares cuidadores de personas mayores dependientes, basado en los principios de la Conferencia de Alma- Ata (1978 ), de la Carta de Ottawa (1986) y en las tendencias sistémicas y de trabajo comunitario desarrolladas a finales del siglo XX. Este artículo repasa brevemente su trayectoria inicial y expone los programas que actualmente lleva a cabo y en los cuales participan anualmente más de dos mil personas.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2019, pp 163-173
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess