Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les mestres no poden ser les grans oblidades de la nostra història pedagògica
Autor/es Colom Cañellas, Antoni J.
Matèries en català: Ciències de l'educació -- Illes Balears ; Dones mestres -- Illes Balears ; Pedagogia -- Historiografia
Matèries en anglès: Education--Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands ; Women teachers -- Spain -- Balearic Islands ; Pedagogy -- Historiography
Resum-abstract:  [cat] Entre les greus mancances de la nostra historia de l’educació, potser la més flagrant és, això sí, salvant honroses aportacions, la minsa dedicació que tots plegats hem destinat a les tasques fetes per les dones al si de la pedagogia a casa nostra, la qual cosa té encara més delicte si tenim en compte que han estat, si més no, un element cabdal de dedicació professional a les nostres escoles. En aquesta ocasió farem un intent de mostrar breument el perquè de la meva anterior afirmació mitjançant unes notes que volen acostar al lector les figures de quatre mestres que ens evidenciaran la necessitat que té la historiografia educativa d’iniciar i continuar amb el seu estudi. Són quatre mestres prou diferents entre elles, la tasca de les quals posa en relleu que des de qualsevol vessant —política o ideològica, social o cultural— aporten valors suficients per ser considerades dones prou importats en el món pedagògic. ; [spa] Entre las graves carencias de nuestra historia de la educación, quizás la más flagrante sea, esto sí salvo honrosas aportaciones, la exigua dedicación que todos juntos hemos destinado a las tareas hechas por las mujeres en el seno de la pedagogía en nuestra casa, lo cual tiene todavía más delito si tenemos en cuenta que han sido, cuando menos, un elemento capital de dedicación profesional a nuestras escuelas. En esta ocasión intentaremos mostrar brevemente el porqué de mi anterior afirmación mediante unas notas que quieren acercar al lector las figuras de cuatro maestras que evidenciarán la necesidad que tiene la historiografía educativa de iniciar y continuar con su estudio. Son cuatro maestras suficientemente diferentes entre ellas, cuya tarea pone de relieve que desde cualquier vertiente o ámbito —político o ideológico, social o cultural— aportan valores suficientes para ser consideradas mujeres destacadas en el mundo pedagógico.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2019, pp 151-162
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess