Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Influència dels tallers intergeneracionals en la imatge que tenen els infants de les persones grans
Autor/es Gracia Povea, Isabel María ; Ramírez Pérez, Mireia ; Romero Adell, Maria ; Viola Drogo, Romina Paula
Matèries en català: Envelliment ; Persones grans--Relacions familiars ; Relacions intergeneracionals -- Espanya
Matèries en castella: Ancianos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Aging ; Older people--Family relationships ; Intergenerational relations -- Spain
Resum-abstract:  [cat] Envellir és, a més d’un fet biològic, un concepte cultural que canvia depenent de l’evolució de la societat. Actualment, la imatge social de les persones grans té connotacions negatives: passivitat, malaltia, declivi, deteriorament i manca d’autonomia personal. Per evitar l’adquisició d’estereotips negatius de la tercera edat en les persones, és important intervenir en la primera etapa del procés evolutiu: la infància. Aquest article descriu la implementació d’un projecte intergeneracional al centre de dia DomusVi Coll d’en Rabassa amb la participació dels alumnes de primer de primària del Col·legi Sant Vicenç de Paül. Centrat en els infants, aquest estudi posa en relleu el seu potencial per derrocar prejudicis i estereotips sobre les persones grans, tan arrelats en la societat actual. Hem pogut observar i analitzar, mitjançant un qüestionari d’elaboració pròpia i durant el transcurs del projecte, l’evident canvi d’imatge social sobre la gent gran que es produeix en els nins i nines quan es comparteixen activitats i vivències entre diferents generacions. ; [spa] Envejecer es, además de un hecho biológico, un concepto cultural que cambia dependiendo de la evolución de la sociedad. Actualmente, la imagen social de las personas mayores tiene connotaciones negativas: pasividad, enfermedad, declive, deterioro y falta de autonomía personal. Para evitar la adquisición de estereotipos negativos de la tercera edad en las personas, es importante intervenir en la primera etapa del proceso evolutivo: la infancia. El presente artículo describe la implementación de un proyecto intergeneracional en el centro de día DomusVi Coll d’en Rabassa con la participación de los alumnos y alumnas de primero de primaria del Colegio Sant Vicenç de Paül. Centrado en los niños, este estudio pone de relieve su potencial para derribar prejuicios y estereotipos sobre las personas mayores, tan arraigados en la sociedad actual. Hemos podido observar y analizar, mediante un cuestionario de elaboración propia y durante el transcurso del proyecto, el evidente cambio de imagen social sobre las personas mayores que se produce en los niños y niñas cuando se comparten actividades y vivencias entre diferentes generaciones.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2019, pp 135-150
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess