Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La promoció i el suport a l’autonomia personal de l’Ajuntament d’Eivissa
Autor/es Baraldés Santasusana, Montse
Matèries en català: Envelliment ; Pesones grans -- Condicions socials -- Illes Balears -- Eivissa
Matèries en castella: Envejecimiento -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Aging ; Older people -- Social conditions -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza
Resum-abstract:  [cat] La promoció i cura de l’autonomia personal que s’ofereix des de la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Eivissa disposa d’un ampli ventall de recursos per a l’atenció a les persones. Aquest àmbit d’actuació, emmarcat com a servei específic dins els Serveis Socials Comunitaris Bàsics (SSCB), s’aplica conjugant l’atenció personalitzada i de proximitat al propi domicili de la persona a qui va dirigit amb l’aplicació de noves tecnologies de seguiment i gestió. Un dels altres aspectes que sobresurten en el treball d’aquest àmbit és l’establiment de criteris socials, mediambientals, de proximitat i de comerç just per a aquells serveis que, per la seva naturalesa, actualment no els pot prestar de forma directa la mateixa Administració. El catàleg de serveis que s’ofereix inclou el servei d’informació i assessorament a la persona i família, el d’ajuda a domicili, el de préstec d’ajudes tècniques, el de menjar a domicili, el de teleassistència i el de neteja de la llar. Tots disposen de l’acompanyament i assessorament professional, per tal d’assolir el màxim grau de satisfacció de la persona que s’atén en primer terme, i la tranquil·litat i transparència amb la qual cal treballar per a la seguretat de la família. La conjugació dels tres aspectes —amplitud de serveis, aplicació de noves tecnologies i implementació de criteris socials i mediambientalment responsables— fa que la resposta del servei estigui basada en la recerca constant de la qualitat com a base principal per a l’atenció de les persones que en són beneficiàries. ; [spa] La promoción y el cuidado de la autonomía personal que se ofrece desde la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ibiza dispone de un amplio abanico de recursos para la atención a las personas. Este ámbito de actuación, enmarcado como un servicio específico dentro de los Servicios Sociales Comunitarios Básicos (SSCB), se aplica conjugando la atención personalizada y de proximidad dentro del propio domicilio de la persona a quien va dirigido con la aplicación de nuevas tecnologías de seguimiento y gestión. Uno de los otros aspectos que sobresalen en el trabajo de este ámbito es el de establecer criterios sociales, medioambientales, de proximidad y de comercio justo para aquellos servicios que, por su naturaleza, actualmente no se pueden prestar de forma directa por la propia Administración. El catálogo de servicios que se ofrecen incluye el de información y asesoramiento a la persona y familia, el de ayuda a domicilio, el de préstamo de ayudas técnicas, el de comida a domicilio, el de teleasistencia y el de limpieza de la casa. Todos ellos cuentan con el acompañamiento y asesoramiento profesional para conseguir el máximo grado de satisfacción de la persona que se atiende en primer momento, y la tranquilidad y transparencia con las que es necesario trabajar para la seguridad de la familia. La conjugación de los tres aspectos —amplitud de servicios, aplicación de nuevas tecnologías e implementación de criterios sociales y medioambientales responsables— hace que la respuesta del servicio esté basada en la búsqueda constante de la calidad como base principal para la atención de las personas que son beneficiarias.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2019, pp 117-133
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess