Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Envellir «activament». Mapa d’actius per a un envelliment saludable
Autor/es Cabeza Irigoyen, Elena ; Ingla Pol, María ; Janer Llobera, Joana Maria ; Rosauro Maqueda, Isabel ; Cuart Sintes, María Isabel
Matèries en català: Envelliment ; Envelliment actiu -- Illes Balears
Matèries en castella: Ancianos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Active aging -- Spain -- Balearic Islands ; Aging
Resum-abstract:  [cat] La Conselleria de Salut i l’Ajuntament de Palma han iniciat una línia conjunta de treball per a implicar la ciutadania en la presa de decisions mitjançant l’elaboració de mapes d’actius. Un actiu en salut es defineix com «qualsevol recurs que millora la capacitat de les persones, les comunitats, els sistemes socials i/o les institucions per a mantenir i conservar la salut i el benestar, contribuint a reduir les desigualtats». D’altra banda, l’Observatori de Persones Majors del Consell de Mallorca va elaborar un catàleg de recursos per a la promoció de l’envelliment actiu i saludable i va veure la possibilitat d’integrar aquesta informació al mapa d’actius. Aquesta informació pot ser molt útil tant per a les entitats i els professionals que treballen per un envelliment saludable com per al col·lectiu de gent gran. De cada actiu es recull diversa informació: la població a la qual va dirigit, la localització, la temàtica, etc. Una vegada validats, s’inclouen en el mapa «LOCALIZAsalud» del Ministeri de Sanitat, una aplicació web que permet visualitzar tots els recursos disponibles per a una població determinada, sobre una temàtica (envelliment saludable, alimentació, benestar emocional, etc.) i en un territori determinat (carrer, codi postal, municipi, illa). ; [spa] La Consejería de Salud y el Ayuntamiento de Palma han iniciado una línea conjunta de trabajo para implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones mediante la elaboración de mapas de activos. Un activo en salud se define como «cualquier recurso que mejora la capacidad de las personas, las comunidades, sistemas sociales y/o las instituciones para mantener y conservar la salud y el bienestar, contribuyendo a reducir las desigualdades». Por otra parte, el Observatorio de Personas Mayores del Consell de Mallorca elaboró un catálogo de recursos para la promoción del envejecimiento activo y saludable y vio la posibilidad de integrar esta información en el mapa de activos. Esta información puede ser muy útil tanto para las entidades y profesionales que trabajan para un envejecimiento saludable como para el colectivo de personas mayores. De cada activo se recoge diversa información: la población a la que va dirigido, la localización, la temática, etc. Una vez validados, se incluyen en el mapa «LOCALIZAsalud» del Ministerio de Sanidad, una aplicación web que permite visualizar todos los recursos disponibles para una población determinada, sobre una temática (envejecimiento saludable, alimentación, bienestar emocional, etc.) y en un territorio determinado (calle, código postal, municipio, isla).
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2019, pp 99-115
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess