Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’elaboració del protocol d’actuació davant les situacions de maltractaments domèstics i d’autonegligència
Autor/es Fernández Valiente, María Ángeles ; Vidal Ribas, Joan Manuel ; Cuart Sintes, María Isabel
Matèries en català: Envelliment ; Persones grans--Condicions socials
Matèries en castella: Ancianos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Aging ; Older people -- Social conditions
Resum-abstract:  [cat] L’article explica com, atès l’increment demogràfic del sector de població de persones grans i, dins d’aquest sector de població, atès també l’augment del col·lectiu de persones grans en situació d’especial vulnerabilitat, esdevé necessària l’elaboració d’un protocol d’actuació davant situacions de maltractaments domèstics i d’autonegligència a persones grans; un fenomen que, malgrat la seva incidència, està molt invisibilitzat a la nostra societat. Atesa aquesta necessitat, l’Observatori de Persones Grans de Mallorca es va comprometre a dissenyar una eina per detectar i intervenir respecte d’aquest fenomen, i des de l’Àrea de Gent Gran de l’IMAS es va coordinar el procés d’elaboració del protocol, amb la col·laboració i l’assessorament de professionals de la Universitat de les Illes Balears i de la Direcció General de Dependència del GOIB. A l’article es descriu el procés d’elaboració d’aquesta eina, així com se’n fa una breu descripció. ; [spa] El artículo explica cómo, ante el incremento demográfico del sector de población mayor y, dentro de este sector de población, también ante el aumento del colectivo de personas mayores en situación de especial vulnerabilidad, resulta necesaria la elaboración de un protocolo de actuación ante las situaciones de malos tratos domésticos y de autonegligencia en personas mayores; un fenómeno que, pese a su incidencia, está muy invisibilizado en nuestra sociedad. Ante esta necesidad, el Observatorio de Personas Mayores de Mallorca se comprometió a diseñar una herramienta para detectar e intervenir ante este fenómeno, y desde el Àrea de Gent Gran del IMAS se coordinó el proceso de elaboración del protocolo, con la colaboración y el asesoramiento de profesionales de la Universidad de las Illes Balears y de la Dirección General de Dependencia del GOIB. En el artículo se describe el proceso de elaboración de esta herramienta, así como se detalla una breve descripción.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2019, pp 85-98
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess