Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Susan Sontag: un projecte per pensar i canviar la vida
Autor/es Orte Socías, María del Carmen ; Ballester Brage, Lluís ; Amer Fernández, Joan ; Gomila Grau, Maria Antònia
Matèries en català: Envelliment
Matèries en castella: Envejecimiento
Matèries en anglès: Aging
Resum-abstract:  [cat] Susan Sontag (1933-2004) va ser una de les pensadores més prolífiques dels Estats Units; els seus assajos i obres de narrativa, recollits en múltiples volums, l’han convertida en una de les autores més influents del pensament i la cultura mundials. Susan Sontag sempre va estar obsessionada pel canvi, per la característica evolució dels humans al llarg de la vida. Els seus diaris expliquen que l’autoconsciència del canvi li va permetre d’elaborar les experiències a la vida, moltes de les quals foren molt dures: la malaltia, la guerra, l’odi... En aquest breu article, presentam les seves aportacions de manera resumida, principalment les vinculades a qüestions socials, tot dedicant una atenció especial a la malaltia i a l’envelliment. ; [eng] Susan Sontag (1933-2004) fue una de las pensadoras más prolíficas de Estados Unidos; sus ensayos y obras de narrativa, recogidos en múltiples volúmenes, la han convertido en una de las autoras más influyentes del pensamiento y la cultural mundiales. Susan Sontag siempre estuvo obsesionada por el cambio, por la característica evolución de los humanos a lo largo de la vida. Sus diarios explican como la autoconciencia del cambio le permitió elaborar las experiencias a su vida, muchas de las cuales fueron muy duras: la enfermedad, la guerra, el odio... En este breve artículo presentamos sus aportaciones de manera resumida, principalmente las vinculadas a cuestiones sociales, dedicando especial atención a la enfermedad y al envejecimiento.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2019, pp 27-50
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess