Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Aplicació del programa Libera-Care en residències de persones grans de Grupo 5 a Mallorca: Nou model d’atenció centrada en la persona i lliure de subjeccions
Autor/es Barceló Sansó, Julià ; Bibiloni Juan, Catalina Elena ; Pascual Sureda, Isabel Maria
Matèries en català: Centres de dia per a persones grans ; Residències de persones grans
Matèries en castella: Envejecimiento -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Adult day care centers ; Old age homes
Resum-abstract:  [cat] L’aplicació de la Norma Libera-Care és un projecte de canvi del model actual d’atenció a les persones en residències i centres de dia per a persones grans de Grupo 5 a Mallorca. Neix en el moment en què els seus professionals comencen a qüestionar-se l’ús de les subjeccions, tant físiques com químiques, i a estudiar tots els aspectes relacionats amb el seu ús, així com a reflexionar sobre la possibilitat de cuidar sense subjeccions. L’aplicació de la Norma Libera-Care, sota la tutela de la Fundación Cuidados Dignos, dissenya un nou model de treball que permet racionalitzar l’ús de les subjeccions i tractar d’eliminar-les mitjançat la metodologia d’atenció centrada en la persona. La implantació del programa té diverses fases d’execució, amb l’objectiu final de modificar el sistema d’atenció, que implica un canvi de cultura en tota l’organització i la creació d’un clima de seguretat i confiança en el nou model d’atenció, en què prima l’autonomia i la llibertat de la persona cuidada, així com els seus drets, i en què les subjeccions no són considerades una indicació per a la prevenció de caigudes o d’alteracions de conducta, entre altres coses. ; [spa] La aplicación de la Norma Libera-Care es un proyecto de cambio del modelo actual de atención a las personas en residencias y centros de día para personas mayores de Grupo 5 en Mallorca. Nace en el momento en que sus profesionales comienzan a cuestionarse el uso de las sujeciones, tanto físicas como químicas, y a estudiar todos los aspectos relacionados con su uso, así como a reflexionar sobre la posibilidad de cuidar sin ellas. La aplicación de la Norma Libera-Care, bajo la tutela de la Fundación Cuidados Dignos, diseña un nuevo modelo de trabajo que permite racionalizar el uso de las sujeciones y tratar de eliminarlas mediante la metodología de atención centrada en la persona. La implantación del programa tiene varias fases de ejecución, con el objetivo final de modificar el sistema de atención, lo que implica un cambio de cultura en toda la organización y la creación de un clima de seguridad y confianza en el nuevo modelo de atención, en el que prima la autonomía y libertad de la persona cuidada, así como sus derechos, y en que las sujeciones no son consideradas como indicación para la prevención de caídas o de alteraciones de conducta, entre otras.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018, pp 391-403
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess