Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Factors associats a la dependència a les Illes Balears
Autor/es Nevot Caldentey, Lluc ; Rus de la Iglesia, Ana ; Coll Ramis, Julià ; March Vilanova, Pere Joan
Matèries en català: Intervenció familiar a domicili -- Illes Balears ; Persones grans dependents -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Cuidadors -- Illes Balears
Matèries en castella: Ancianos dependientes -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Frail elderly -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Caregivers -- Spain -- Balearic Islands ; Home-based family services -- Spain -- Balearic Islands
Resum-abstract:  [cat] La conjuntura entre dependència i solitud en gent gran posa de manifest la urgència d’adoptar mesures que fomentin l’autonomia personal de les persones en situació de dependència. Més encara si consideram la realitat que, com més grans, menys recursos disponibles a la xarxa social. Aquest estudi s’orienta a evidenciar els factors associats a la dependència des de tres caires diferents, però complementaris. L’objectiu és identificar els patrons que caracteritzen aquestes situacions per definir quines en són les línies prioritàries tant d’intervenció com de prevenció. Analitzam els resultats de 178 persones beneficiàries de la prestació econòmica per a cures a l’entorn familiar (PECEF), que foren entrevistades als domicilis per part del personal tècnic de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears, de la Direcció General de Dependència. També disposam de les dades de 101 cuidadors. Entre els resultats, identificam l’associació estreta entre la simptomatologia endocrina metabòlica, osteoarticular o circulatòria i dependència. També hi ha relacions significatives entre dependència i dur a terme activitats d’esbarjo, el gènere de la persona cuidadora o la coincidència del cuidador i el dependent en el mateix domicili. Concloem amb algunes línies d’investigació, intervenció i de prevenció en les quals caldria treballar. ; [spa] La coyuntura entre dependencia y soledad en personas mayores pone de manifiesto la urgencia que supone la adopción de medidas de fomento de la autonomía personal de las personas en situación de dependencia. Más aún si se considera la realidad de que a mayor edad, menores recursos disponibles en la red social. Este estudio se orienta a evidenciar los factores asociados a la dependencia desde tres perspectivas diversas a la vez que complementarias. El objetivo es el de identificar los patrones que caracterizan estas situaciones, con el fin de definir cuáles son las líneas prioritarias tanto de intervención como de prevención. Se analizan los resultados de 178 beneficiarios de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (PECEF) que fueron entrevistadas en los domicilios por personal técnico de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears, de la Direcció General de Dependència. También se dispusieron de los datos de 101 cuidadores. Entre los resultados se identifica la mayor asociación entre la sintomatología endocrina–metabólica, osteo–articular o circulatoria y dependencia. También relaciones significativas entre dependencia y la ejecución de actividades de recreo, el género de la persona cuidadora o la coincidencia en el domicilio del curador y el dependiente. Se concluyen algunas líneas de investigación, intervención y prevención en las que trabajar.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018, pp 335-352
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess