Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L'Arxiu Oral de Mallorca. Una oportunitat per al desenvolupament de projectes per a la vellesa activa
Autor/es Castells Valdivielso, Carme ; Serra Figuerola, Joana Maria
Matèries en català: Arxius -- Fonts -- Mallorca (Illes Balears) ; Envelliment actiu -- Mallorca (Illes Balears ) ; Vellesa
Matèries en castella: Ancianos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Archives--Sources -- Majorca -- Balearic Islands ; Active aging -- Spain -- Balearic Islands ; Old age
Resum-abstract:  [cat] El tresor de la memòria és un projecte intergeneracional, impulsat per la Casa Pare Ginard. Museu de la Paraula en el marc de la creació de l’Arxiu Oral de Mallorca. El projecte ha estat formulat amb la idea d’enregistrar els testimonis de fonts orals vigents en relació amb la recopilació de continguts de cultura oral i poder incorporar-los a l’AOM. Ha estat creat i dissenyat com una iniciativa intergeneracional i didàctica, que implica les generacions més joves en la tasca de recerca i recopilació d’aquestes fonts orals. Els participants provenen, per una part, dels centres educatius de secundària i, per una altra, dels diferents tallers d’estimulació cognitiva duts a terme per l’IMAS del Consell de Mallorca a molts municipis de l’illa. Durant algunes sessions, els alumnes de secundària fan entrevistes orals a les persones grans. El material que n’extreuen és enregistrat, editat i, posteriorment, classificat i incorporat al llegat de l’Arxiu Oral de Mallorca. ; [spa] El proyecto El tresor de la memòria es una propuesta intergeneracional impulsada por la Casa Pare Ginard. Museu de la Paraula en el ámbito de la creación del Arxiu Oral de Mallorca. El proyecto ha sido concebido con la idea de grabar e incorporar al AOM los testimonios de fuentes orales vigentes en la recopilación de contenidos de cultura oral. Ha sido creado y diseñado como una inicativa intergeneracional y didáctica, que implica a las generaciones más jóvenes en la tarea de búsqueda y recopilación de estas fuentes orales. Los participantes proceden, por un lado, de los centros educativos de secundaria y, por otro, de los talleres de estimulación cognitiva que realiza el IMAS del Consell de Mallorca en numerosos municipios de la isla. A lo largo de varias sesiones, los alumnos de secundaria realizan entrevistas orales a las personas mayores. El material resultante es grabado, editado y posteriorment incorporado y clasificado como parte del legado del Arxiu Oral de Mallorca.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018, pp 317-333
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess