Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Estudi de la incidència de la llum i la seva relació amb el ritme son/vigília en ancians institucionalitzats en residències
Autor/es Rubiño Díaz, José Ángel ; Amer Forteza, Maria Lourdes ; Sales Balle, Aurora ; Nicolau Llobera, Cristina
Matèries en català: Cicle vigília-son -- Mallorca (Illes Balears)
Matèries en castella: Ancianos -- Salud e higiene
Matèries en anglès: Sleep-wake cycle -- Spain -- Majorca -- Balearic Islands ; Old age
Resum-abstract:  [cat] El procés d’envelliment comporta generalment alteracions del sistema circadiari. Això encara s’accentua més en persones grans institucionalitzades. La llum incident i el contrast de llum dia/nit actuen com un dels sincronitzadors més potents per intentar atenuar els problemes que ocasiona la cronodisrupció. L’objectiu d’aquest treball ha estat comparar la llum incident en institucions amb dissenys arquitectònics diferents sobre la influència en el sistema circadiari de la gent gran, fonamentalment en el ritme son/vigília, activitat i temperatura perifèrica, variables que defineixen la funcionalitat del sistema circadiari. L’anàlisi dels resultats obtinguts demostren que les diferències en la intensitat de la llum incident repercuteix en el ritme son/vigília dels ancians i permet una atenuació de la cronodisrupció. ; [spa] El proceso de envejecimiento comporta generalmente alteraciones del sistema circadiano. Esto todavía se acentúa más en personas mayores institucionalizadas. La luz incidente y el contraste de luz día/noche actúan como uno de los sincronizadores más potentes para intentar atenuar los problemas que ocasiona la cronodisrupción. El objetivo de este trabajo ha sido comparar la luz incidente en instituciones con diseños arquitectónicos diferentes sobre la influencia en el sistema circadiano de la gente mayor, fundamentalmente en el ritmo sueño/vigilia, actividad y temperatura periférica, variables que definen la funcionalidad del sistema circadiano. El análisis de los resultados obtenidos demuestran que las diferencias en la intensidad de la luz incidente repercute en el ritmo sueño/vigilia de los ancianos y permite una atenuación de la cronodisrupción.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018, pp 297-316
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess