Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’activisme social, cultural i polític a l’edat de la jubilació
Autor/es López Esteva, Carmen ; Buele i Ramis, Cecili
Matèries en català: Voluntaris grans -- Illes Balears ; Envelliment actiu -- Illes Balears
Matèries en castella: Ancianos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Active aging -- Spain -- Balearic Islands ; Older volunteers -- Spain -- Balearic Islands
Resum-abstract:  [cat] La participació social, entesa des del compromís, és una activitat que desenvolupen moltes persones de més de 60 anys a les Illes Balears. Aquest article té com a objectiu conèixer més de prop aquest fet i donar veu a aquesta part la població a l’Anuari. S’han fet entrevistes a una mostra de 15 persones: dones i homes més grans de 60 anys de les Illes Balears, actives en àmbits culturals, socials o polítics actuals. Ens proposam fer veure que superar la seixantena, lluny de representar cap obstacle perquè una persona continuï activa, és una ocasió molt bona per fer aportacions substancioses que contribueixen a fer que la nostra societat illenca es pugui considerar significativament participativa. S’hi veu que l’experiència adquirida al llarg de la vida incrementa la intensitat i, fins i tot, la qualitat d’aquesta implicació. D’entre les conclusions nombroses que se’n treuen, en remarcam una de primordial: l’envelliment actiu de les persones grans de més de 60 anys a les Illes Balears no neix ni prové del no-res; en la majoria dels casos esdevé fruit d’una trajectòria de participació social, personal o col·lectiva, que culmina amb resultats com els que reflecteix aquest estudi. ; [spa] La participación social, entendida desde el compromiso, es una actividad que desarrollan muchas personas mayores de 60 años en las Illes Balears. Este artículo tiene como objectivo conocer más de cerca este hecho y dar voz a esta parte de la población en el Anuari. Se han realizado entrevistas a una muestra de 15 personas: mujeres y hombres mayores de 60 años de las Illes Balears, activas en ámbitos culturales, sociales o políticos actuales. Nos proponemos demostrar que superar los sesenta años, lejos de representar un obstáculo para que una persona siga activa, es una ocasión muy buena para hacer aportaciones sustanciosas que contribuyan a hacer que la sociedad de nuestra comunidad se pueda considerar significativamente participativa. Se observa que la experiencia adquirida a lo largo de la vida incrementa la intensidad e incluso la calidad de esta implicación. De entre las numerosas conclusiones que se extraen, destaca una primordial: el envejecimiento activo de las personas mayores de 60 años en las Illes Balears no nace ni proviene de la nada; en la mayoría de los casos se da fruto de una trayectoria de participación social, personal o colectiva, que culmina con resultados como los que refleja este estudio.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018, pp 273-296
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess