Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Una aproximació a la realitat del tercer sector a les Illes Balears des de la mirada d’alguns dels seus impulsors
Autor/es Pascual Barrio, Belén ; Quesada Serra, Victòria ; Vidaña Lladó, Lluís ; Gomila Grau, Maria Antònia
Matèries en català: Entitats sense ànim de lucre -- Illes Balears
Matèries en castella: Voluntariat -- Illes Balears ; Associacions, institucions, etc -- Illes Balears
Matèries en anglès: Nonprofit organizations -- Spain -- Balearic Islands ; Voluntarism -- Spain -- Balearic Islands ; Associations, institutions, etc.; Societies -- Spain -- Balearic Islands
Resum-abstract:  [cat] Aquest article dona veu a quatre personalitats molt destacades de l’àmbit del Tercer Sector d’Acció Social: Margalida Jordà (Naüm), Tomeu Suau (Jovent), Tomeu Català (Projecte Home) i Gabriel Pérez (Delegació d’Acció Social del Bisbat i Càritas). El relat de la seva experiència ens permet acostar-nos al naixement i la consolidació de la intervenció social a les Illes Balears al llarg de les darreres dècades. L’evolució del caràcter religiós i assistencial dels inicis i el procés vers un altre model de gestió, impulsat en gran part pel treball d’aquestes persones, però també pel desenvolupament d’un estat del benestar i, sobretot, d’una societat civil que pren consciència del seu paper, permet veure quins són els valors sobre els quals s’ha construït l’acció social. Compromís, motivació, empoderament, resistència, voluntariat, solidaritat... són valors que els protagonistes destaquen amb insistència i que els permeten, ja a les portes de la jubilació (algunes ja traspassades), mantenir una visió optimista i esperançadora de la societat del futur i de la seva capacitat de respondre de forma adequada a les necessitats socials. ; [spa] Este artículo da voz a cuatro personalidades muy destacadas en el ámbito del Tercer Sector de Acción Social: Margalida Jordà (Naüm), Tomeu Suau (Jovent), Tomeu Català (Projecte Home) y Gabriel Pérez (Delegació d’Acció Social del Bisbat y Càritas). El relato de su experiencia permite acercarnos al nacimiento y consolidación de la intervención social en las islas Baleares a lo largo de las últimas décadas. La evolución del carácter religioso y asistencial de los inicios y el proceso hacia otro modelo de gestión, impulsado en gran parte por el trabajo de estas personas pero también por el desarrollo del estado del bienestar y, sobre todo, de una sociedad civil que va tomando consciencia de su papel, permite ver cuáles son los valores sobre los que se ha construido la acción social. Compromiso, motivación, empoderamiento, resistencia, voluntariado, solidaridad... son valores que los protagonistas destacan con insistencia y que les permiten, ya en el umbral de la jubilación (en algunos casos ya traspasado), mantener una visión optimista y esperanzadora de la sociedad del futuro y de su capacidad de responder de forma adecuada a las necesidades sociales.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018, pp 249-272
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess