Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El compromís ètic de les infermeres en la defensa del dret de les persones grans a morir dignament
Autor/es Moreno Mulet, Cristina ; Alberdi Castell, Rosa Maria ; Alorda Terrassa, Maria del Carme ; Sansó Martínez, Noemí
Matèries en català: Dret a la mort ; Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Vellesa
Matèries en castella: Ancianos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Right to die -- Spain ; Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Old age
Resum-abstract:  [cat] En una societat altament envellida que s’enfronta a la cronicitat, la dependència i la fragilitat, es fa necessari reflexionar sobre com els professionals de la salut, i les infermeres en particular, hem de salvaguardar la dignitat de les persones grans. En aquest sentit, cal destacar que la construcció de la dignitat és quelcom inherent a cada persona però que també s’han d’avaluar alguns aspectes mínims de caràcter social per protegir les persones vulnerables. D’aquesta manera, el següent capítol té com a objectiu conèixer les necessitats de les persones grans al final de la vida, tot fent especial èmfasi en les relacionades amb el dolor i el patiment. Aquestes necessitats s’han d’atendre amb una perspectiva interdisciplinària i un abordatge emocional, social, familiar i espiritual i, en conseqüència, cal explicar el paper de la infermera des de l’àmbit de l’atenció comunitària, l’atenció especialitzada i l’atenció sociosanitària. A més, el capítol té com a finalitat posar en relleu el compromís ètic de les infermeres en la resolució dels dilemes més habituals, com són la conspiració del silenci, la limitació del suport vital i, en poc temps, el suïcidi assistit i l’eutanàsia. ; [spa] En una sociedad altamente envejecida que se enfrenta a la cronicidad, la dependencia y la fragilidad, se hace necesario reflexionar sobre como los profesionales de salud, y las enfermeras en particular, debemos salvaguardar la dignidad de las persones mayores. En este sentido, cabe destacar que la construcción de la dignidad es algo inherente a cada persona, sin embargo, también deben tenerse en cuenta algunos aspectos mínimos de carácter social para proteger a las personas más vulnerables. De esta forma, el siguiente capítulo tiene como objetivo conocer las necesidades de las personas mayores al final de la vida, haciendo un especial hincapié en aquellas relacionadas con el dolor y el sufrimiento, las cuales deben abordarse con una perspectiva interdisciplinar en sus dimensiones emocional, social, familiar y espiritual y, en consecuencia, conviene explicar el papel de la enfermera desde el ámbito de la atención comunitaria, la atención especializada y la atención socio sanitaria. Además, pretendemos poner de relieve el compromiso ético de las enfermeras en la resolución de los dilemas más habituales a los que se enfrentan, como la conspiración del silencio, la limitación del soporte vital y, en poco tiempo, al suicidio asistido y la eutanasia.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018, pp 213-232
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess