Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La rehumanització per la presència intencional de l’atenció gerontològica
Autor/es Monge Moreno, Jesús Tomás
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Gerontologia -- Illes Balears ; Vellesa ; Envelliment actiu
Matèries en castella: Ancianos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Gerontology -- Spain -- Balearic Islands ; Old age ; Aging
Resum-abstract:  [cat] És innegable afirmar que les capacitats humanes i l’envelliment de les persones estan profundament relacionats. A mesura que l’ésser humà va avançant en anys, es va trobant amb una sèrie de limitacions, impediments i incapacitats (tant físiques com a psíquiques) que li dificulten dur a terme activitats de la vida diària d’una manera òptima, tal com les desenvolupava temps enrere. Davant aquesta nova etapa que se li presenta a la persona gran, la vellesa, el professional sanitari ha de treballar enèrgicament per aconseguir arribar a una relació òptima amb el pacient, buscant superar la simple trobada tècnica i utilitarista, sustentada en la satisfacció de certes necessitats, per una de més intensitat que contribueixi a la rehumanització de la pròpia relació i de la pròpia professió, basant aquesta trobada en el reconeixement de dues persones dotades d'una dignitat ontològica i que estableixen una relació d'amistat i amor satisfactòria per a ambdues. És aquí on es troba l’àmbit de l’anomenada presència intencional, concepte que engloba les característiques que ha d’atresorar una relació de tipus sanitari perquè sigui humanament satisfactòria. ; [spa] Es innegable afirmar que las capacidades humanas y el envejecimiento de las personas están profundamente relacionados. Conforme el ser humano va avanzando en años, se va encontrando con una serie de limitaciones, impedimentos e incapacidades (tanto físicas como psíquicas) que le dificultan llevar a cabo actividades de la vida diaria de una manera óptima, tal y como las venía desarrollando tiempo atrás. Ante esta nueva etapa que se le presenta a la persona mayor, la vejez, el profesional sanitario ha de trabajar enérgicamente para conseguir alcanzar una relación óptima con el paciente, buscando superar el simple encuentro técnico y utilitarista, sustentado en la satisfacción de ciertas necesidades, por uno de mayor intensidad que contribuya a la rehumanización de la propia relación y de la propia profesión, basando dicho encuentro en el reconocimiento de dos personas dotadas de una dignidad ontológica y que establecen una relación de amistad y amor satisfactoria para ambas. Es aquí donde se encuentra el ámbito de la denominada presencia intencional, concepto que viene a englobar las características que debe atesorar una relación de tipo sanitario para que sea humanamente satisfactoria.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018, pp 195-211
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess