Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     «Compartir la infància 2» (SACHI 2) projecte intergeneracional: l’experiència en tres escoles de Palma (2016-2018)
Autor/es Orte Socias, María del Carmen ; Pascual Barrio, Belén ; López-Esteva, Carmen ; Amer Fernández, Joan ; Vives Barceló, Margalida ; Pozo Gordaliza, Rosario ; Gomila Grau, Maria Antònia ; Quesada Serra, Victòria
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Educaciò -- Experiències -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Envelliment actiu
Matèries en castella: Ancianos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Education -- Spain -- Baearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Aging
Resum-abstract:  [cat] «Compartir la infància 2» (SACHI 2) és un projecte intergeneracional finançat per ERASMUS + (convocatòria de 2016-2017) i liderat pel Grup de Recerca i Formació Educativa i Social (GIFES). En aquest capítol es descriu la implementació realitzada en tres centres educatius de la ciutat de Palma i es posa en relleu el seu potencial per facilitar la cohesió social necessària per mantenir el pacte intergeneracional de la nostra societat i, per la satisfacció directa dels participants, la bona acollida que s’ha pogut demostrar que té. GIFES té una llarga trajectòria desenvolupant espais de participació de gent gran vinculats amb cursos de la UOM (Universitat Oberta per a Majors) i analitzant experiències intergeneracionals de fora de la universitat, algunes ja descrites al llarg dels anuaris dels darrers deu anys. SACHI, incloses les experiències 1 i 2, recull aquest bagatge i representa una aposta per un projecte que promou les relacions positives entre infants i grans, a fi de prevenir l’edatisme des dels centres educatius de primària. A més a més, es tracta d’un projecte estructurat i contrastat, com a projecte de investigació, mitjançant l’avaluació d’aquestes experiències pilot. Aquí s’ofereix l’oportunitat de conèixer beneficis i aportacions del projecte en el marc de: (a) l’envelliment actiu; (b) la millora de les actituds en vers la gent gran, i (c) la inclusió de la perspectiva intergeneracional als centres educatius: conèixer claus del procés d’implementació que s’ha realitzat durant els darrers dos cursos escolars a Palma. ; [spa] «Compartir la infancia 2» (SACHI 2) es un proyecto intergeneracional financiado por ERASMUS + (convocatoria de 2016-2017) y liderado por el Grupo de Investigación y Formación Educativa y Social (GIFES). En este artículo se describe la implementación realizada en tres centros educativos de la ciudad de Palma y se pone de relieve su potencial para facilitar la cohesión social necesaria para mantener el pacto intergeneracional de nuestra sociedad y, a nivel de satisfacción directa de los participantes, la buena acogida que se ha podido mostrar que tiene. GIFES tiene una larga trayectoria desarrollando espacios de participación de persones mayores vinculados a cursos de la UOM (Universitat Oberta per a Majors) y analizando experiencias intergeneracionales de fuera de la universidad, algunas de ellas descritas a lo largo de los anuarios de los últimos diez años. SACHI, incluyendo las experiencias 1 y 2, recoge este bagaje y representa una apuesta por un proyecto que promueve las relaciones positivas entre niños/as y personas mayores, a fin de prevenir el edadismo desde los centres educativos de primaria. Además, se trata de un proyecto estructurado y contrastado, como proyecto de investigación, mediante la evaluación de estas experiencias piloto.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018, pp 167-193
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess