Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La diversitat de perfils dels estudiants més grans de 50 anys dins les aules universitàries
Autor/es Macías González, Liberto ; Orte Socias, María del Carmen ; Ballester Brage, Lluís
Matèries en català: Persones grans -- Educació --Illes Balears ; Persones grans -- Vida social i costums -- S. XXI ; Vellesa
Matèries en castella: Ancianos ; Ancianos -- Educación
Matèries en anglès: Older people -- Education ; Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Older people -- Social life and customs -- 21th century ; Old age
Resum-abstract:  [cat] Les activitats socioeducatives i de formació destinades al col·lectiu de les persones grans, en les seves diverses modalitats, tenen una gran trajectòria. Una d’aquestes iniciatives són els programes universitaris per als més grans, que a Espanya van començar a aparèixer i a expandir-se en la dècada dels anys noranta del passat segle. Transcorregut tot aquest temps, fins al moment actual, s’ha pogut apreciar que el perfil de l’alumnat que accedia a aquest tipus de programes, i el que ho fa en l’actualitat, ha evolucionat, ha canviat en alguns aspectes. D’igual manera que la societat canvia, que nosaltres com a individus hem canviat, ells com a col·lectiu també ho han fet. S’ha de destacar que des dels seus inicis la diversitat de perfils que han configurat cadascun dels cursos ha estat, i continua sent, una cosa admirable. Sens dubte, aquesta característica és la que fa que el programa s’enriqueixi i que aporti totes aquelles notes peculiars que fan del grup una cosa extraordinària. En l’article es podrà descobrir que l’alumnat és molt divers, que arriba al programa amb un bagatge experiencial i de vida molt important, però tots coincideixen en una cosa, que comparteixen un mateix punt de trobada. A les aules de la Universitat és on poden relacionar-se, aprendre coses noves, actualitzar les ja apreses, debatre, pensar i descobrir-se i descobrir els altres, independentment de les seves trajectòries vitals. ; [spa] Las actividades socioeducativas y de formación destinadas al colectivo de las personas mayores, en sus diversas modalidades, cuentan con una gran trayectoria. Una de esas iniciativas son los programas universitarios para las personas mayores, que en España empezaron a aparecer y a expandirse en la década de los años noventa del pasado siglo. Transcurrido todo este tiempo, hasta el momento actual, se ha podido apreciar que el perfil del alumnado que accedía a este tipo de programas, y el que lo hace en la actualidad, ha evolucionado, ha cambiado en algunos aspectos. De igual manera que la sociedad cambia, que nosotros como individuos hemos cambiado, ellos como colectivo también lo han hecho. Se ha de destacar que desde sus inicios la diversidad de perfiles que han configurado cada uno de los cursos ha sido, y sigue siendo, algo admirable. Sin duda, esta característica es la que hace que el programa se enriquezca y que aporte todas aquellas notas peculiares que hacen del grupo algo extraordinario. En el artículo se podrá descubrir que el alumnado es muy diverso, que llega al programa con un bagaje de experiencias y de vida muy importante, pero todos coinciden en algo, que comparten un mismo punto de encuentro. En las aulas de la Universidad es donde pueden relacionarse, aprender cosas nuevas, actualizar las ya aprendidas, debatir, pensar y descubrirse y descubrir a los otros, independientemente de sus trayectorias vitales.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018, pp 149-165
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess