Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Porto com a referència europea de l’envelliment actiu i saludable
Autor/es Da Gama, Joana ; Sánchez Prieto, Lydia ; Ballester Brage, Lluís
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Vellesa ; Rinitis -- Portugal ; Ciències de la salut -- Porto (Portugal) ; Envelliment actiu -- Porto (Portugal)
Matèries en castella: Ancianos ; Rinitis -- Portugal
Matèries en anglès: Old age ; Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Rhinitis -- Portugal ; Medical sciences -- Porto (Portugal) -- Europe ; Aging -- Porto(Portugal) -- Europe
Resum-abstract:  [cat] Al llarg dels darrers anys s’ha anat concretant, al conjunt d’Europa, també a Portugal, l’augment de l’envelliment i del sobreenvelliment. Aquest procés es dona en un context de fortes limitacions de les polítiques públiques. En paral·lel, han canviat les concepcions sobre l’envelliment, cosa que ha generat un nou enfocament centrat en el desenvolupament actiu i saludable de les persones grans. El repte que suposa compaginar aquestes dimensions de l’envelliment implica una responsabilitat compartida: administració, societat civil organitzada, ciutadans. En aquest sentit, s’han desenvolupat accions molt diverses, però les que ofereixen millors resultats són les iniciatives locals i regionals de treball en xarxa per aprofitar totes les capacitats. L’experiència de Porto, liderada per la Universitat i per l’Ajuntament, és un dels exemples de referència en el conjunt d’Europa. Centrada en l’aprofitament de la generalització actual de les tecnologies de la informació i la comunicació, ha focalitzat accions innovadores per promoure l’apoderament dels ciutadans de més edat. Aquesta iniciativa exemplar va rebre el reconeixement europeu, en forma de suport financer, però també científic, de connexió internacional, etc. A l’article es presenten els primers resultats, un any després del reconeixement europeu de la iniciativa. ; [spa] Durante los últimos años se ha ido concretando, en el conjunto de Europa, también en Portugal, el aumento del envejecimiento y del sobreenvejecimiento. Este proceso se da en un contexto de fuertes limitaciones de las políticas públicas. En paralelo, han cambiado las concepciones sobre el envejecimiento, lo que ha generado un nuevo enfoque centrado en el desarrollo activo y saludable de las personas mayores. El reto que supone compaginar estas dimensiones del envejecimiento implica una responsabilidad compartida: administración, sociedad civil organizada, ciudadanos. En este sentido, se han desarrollado acciones muy diversas, pero las que ofrecen mejores resultados son las iniciativas locales y regionales del trabajo en red, para aprovechar todas las capacidades. La experiencia de Oporto, liderada por la Universidad y por el Ayuntamiento, es uno de los ejemplos de referencia en el conjunto de Europa. Centrada en el aprovechamiento de la generalización actual de las tecnologías de la información y la comunicación, ha focalizado acciones innovadoras para promover el empoderamiento de los ciudadanos de más edad.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018, pp 107-130
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess