Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Simone de Beauvoir: obrir camins per a la llibertat
Autor/es Ballester Brage, Lluís ; Orte Socias, María del Carmen ; Vives Barceló, Margalida ; Sánchez Prieto, Lydia
Matèries en català: Literatura--Escriptores ; Feminisme i literatura ; Vellesa
Matèries en castella: Feminismo ; Ancianos
Matèries en anglès: Literature - Women authors ; Feminism and literature ; Old age
Resum-abstract:  [cat] La filòsofa i l’escriptora feminista Simone de Beauvoir pot ser considerada una de les figures més importants del pensament del segle XX. L’escriptora aporta una nova visió a partir de la relació de dos termes: la perspectiva de gènere i l’envelliment. A partir d’obres com “El segon sexe”, afavoreix el desenvolupament del pensament modern en la filosofia feminista, en els estudis literaris i les ciències socials, convertint-se en una referència en el món feminista. Ha contribuït i ha generat múltiples debats sobre el gènere a partir de l’exploració de qüestions vinculades amb la naturalesa de la llibertat i de la responsabilitat cap els altres. Però, a més a més, les seves aportacions també es varen dirigir a l’àmbit de l’envelliment. Amb obres com “La vellesa”, Simone de Beauvoir intenta demostrar que la persona gran està subjecta a estereotips i mites que impedeixen que puguin expressar les seves necessitats i els seus desitjos. L’envelliment, per l’autora, ha de plantejar-se com una qüestió basada en canvis fisiològics, personals, socials i culturals, per tant, l’anàlisi sobre el procés d’envelliment ha de ser exhaustiu, desvinculant-se de visions estereotipades. Per tant, l’autora aporta una nova visió també sobre la vellesa, establint-se com una pionera en la promoció de l’envelliment actiu. En definitiva, les seves aportacions, en forma de reflexió, obren el camí al bon tracte cap a la dona gran a partir de una representació dignificada de la seva figura, de les seves necessitats i dels seus valors. Es pot considerar a Simone de Beauvoir com una principal figura al desenvolupament de l’actual gerontologia feminista. ; [spa] La filósofa y la escritora feminista Simone de Beauvoir puede ser considerada una de las figures más importantes del pensamiento del siglo XX. La escritora aporta una nueva visión a partir de la relación de dos términos: la perspectiva de género y el envejecimiento. A partir de obras como “El segundo sexo”, favorece el desarrollo del pensamiento moderno en la filosofía feminista, en los estudios literarios y las ciencias sociales, convirtiéndose en una referencia del mundo feminista. Ha contribuido y ha generado múltiples debates de género a partir de la exploración de cuestiones vinculadas con la naturaleza de la libertad y de la responsabilidad hacia los demás. Pero, además, sus aportaciones también se dirigieron al ámbito del envejecimiento. Con obras como “La vejez”, Simone de Beauvoir intenta demostrar que la persona mayor está sujeta a estereotipos y mitos que impiden que pueda expresar sus necesidades y sus deseos. El envejecimiento, para la autora, debe plantearse como una cuestión basada en cambios fisiológicos, personales, sociales y culturales, por tanto, el análisis sobre el proceso de envejecimiento tiene que ser exhaustivo, desvinculándose de visiones estereotipadas. Por tanto, la autora aporta una nueva visión también sobre la vejez, estableciéndose como una pionera en la promoción del envejecimiento activo. En definitiva, sus aportaciones, en forma de reflexión, abren el camino al buen trato de la mujer mayor a partir de una representación dignificada de su figura, de sus necesidades y de sus valores. Se puede considerar a Simone de Beauvoir como una principal figura en el desarrollo de la actual gerontología feminista.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018, pp 29-51
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess