Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Viure a casa o com a casa: models per a les persones grans diferents de les residències tradicionals
Autor/es Fernández-de-Álava, Miren ; Oliver Torelló, Josep Lluís ; Martínez Álvarez, Juan Manuel
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Persones grans -- Serveis socials -- Illes Balears
Matèries en castella: Vellesa ; Ancianos
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Older people -- Services for -- Spain --Balearic Islands ; Old age
Resum-abstract:  [cat]S’inicia l’article amb un breu repàs a l’evolució històrica recent del tractament residencial dirigit a les persones grans per arribar a determinar quin és l’estat de la qüestió en relació amb el paradigma residencial que els autors consideren que ha d’orientar les polítiques residencials en el futur immediat. En aquest article presentem, doncs, alternatives als models de residències tradicionals per a persones grans. Aquestes alternatives són l’atenció centrada en la persona, les unitats de convivència, el model housing i l’atenció basada en el domicili. L’evolució del tractament residencial en determinades situacions, que afecten un bon nombre de persones grans, ha sofert una ràpida evolució. En el document que es presenta s’exposa l’estat de la qüestió actual. ; [spa]Se inicia el artículo con un breve repaso a la evolución histórica reciente del tratamiento residencial dirigido a las personas mayores para llegar a determinar cuál es el estado de la cuestión en relación con el paradigma residencial que los autores consideran que tiene que orientar las políticas residenciales en el futuro inmediato. En este artículo presentamos alternativas a los modelos de residencias tradicionales para personas mayores. Dichas alternativas son la atención centrada en la persona, las unidades de convivencia, el modelo housing y la atención basada en el domicilio. La evolución del tratamiento residencial en determinadas situaciones, que afectan a un buen número de personas mayores, ha sufrido una rápida evolución. En el documento que se presenta se expondrá el estado de la cuestión actual.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 489-501
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess