Registro completo



Accedir a l'exemplar

Títol:     Agressions entre residents: un estudi dels episodis en tres residències de Mallorca
Autor/es Alonso Bigler, Sofia ; Valero de Vicente, Maria
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Persones grans -- Maltractament -- Illes Balears ; Residències de Persones grans -- Spain -- Balearic Islands
Matèries en castella: Residencias de ancianos
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Older people -- Abuse of -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Old age homes -- Spain -- Balearic Islands
Resum-abstract:  [cat]Les agressions de resident a resident (ARR) són un fenomen relativament desconegut. S’ha associat a alteracions del comportament a causa de deteriorament cognitiu, demència o alteracions psiquiàtriques. Estudis previs afirmen que és possible observar disparadors o antecedents als episodis d’ARR, aspecte especialment important per a la prevenció. L’objectiu d’aquest estudi és registrar mitjançant l’observació els episodis d’ARR que es produïen en tres residències pertanyents al Consell de Mallorca durant un mes, i obtenir informació addicional mitjançant entrevistes al personal que registra. Durant el període d’observació s’han recollit un total de 25 registres, produïts per 18 persones, 10 dones i 8 homes. El tipus d’agressió més comuna és l’agressió verbal (10 de 25, 40%) i l’agressió mixta, verbal i física (10 de 25, 40%). Quant al moment del dia, ocorren amb major freqüència durant el matí (55%) o durant la primeres hores de la tarda (44%), i són les zones comunes (40%) els llocs més conflictius. Com a idea principal es desprèn la necessitat d’establir procediments de registre, desenvolupar protocols d’actuació, millorar la col·laboració multidisciplinària i generar estratègies eficaces de prevenció i maneig de les ARR. ; [spa]Las agresiones de residente a residente (ARR) son un fenómeno relativamente desconocido. Se ha asociado a alteraciones del comportamiento debido a deterioro cognitivo, demencia o alteraciones psiquiátricas. Estudios previos afirman que es posible observar disparadores o antecedentes a los episodios de ARR, aspecto especialmente importante para la prevención. El objetivo de este estudio es registrar mediante la observación los episodios de ARR que se producían en tres residencias pertenecientes al Consell de Mallorca durante un mes, y obtener información adicional mediante entrevistas al personal que registra. Durante el periodo de observación se han recogido un total de 25 registros, producidos por 18 personas, 10 mujeres y 8 hombres. El tipo de agresión más común es la agresión verbal (10 de 25, 40%) y la agresión mixta, verbal y física (10 de 25, 40%). En cuanto al momento del día, ocurren con mayor frecuencia durante la mañana (55%) o durante la primeras horas de la tarde (44%), y son las zonas comunes (40%) los lugares más conflictivos. Como idea principal se desprende la necesidad de establecer procedimientos de registro, desarrollar protocolos de actuación, mejorar la colaboración multidisciplinar y generar estrategias eficaces de prevención y manejo de las ARR.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 471-488
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess