Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La Unitat de Convalescència de Felanitx, un nou model d’atenció a les persones grans
Autor/es Alonso Bigler, Sofia ; Vanrell Pons, Apolonia ; Taberner Ferrer, Maria Dolors ; Mejía Benard, Alejandra
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Residències de persones grans -- Mallorca (Illes Balears)
Matèries en castella: Vellesa ; Ancianos
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Old age homes -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Old age
Resum-abstract:  [cat]La Unitat de Convalescència de Felanitx es va posar en marxa l’abril de 2016, sis mesos després de la seva planificació per part de l’IBSALUT i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Aquesta coordinació ha permès posar damunt la taula la necessitat de replantejar els models d’atenció a les persones grans i dirigir-los a un model integral i adaptat a les necessitats de les persones. Aquest capítol vol ser el reflex d’un any de vida de la Unitat, al llarg del qual hi han estat ateses persones grans amb malalties cròniques i amb situació de dependència, en què se’ls ha oferit un espai fora de l’entorn hospitalari, cosa que ha permès una millora funcional de la persona, una reducció dels dies d’ingrés hospitalari en places d’aguts, quan ja no es necessita aquest tipus d’assistència, i la realització d’una valoració geriàtrica integral, que suposa una intervenció més individualitzada, a més s’ha donat suport a la persona i la seva família en tot el procés. ; [spa]La Unidad de Convalecencia de Felanitx se puso en funcionamiento en abril de 2016, después de seis meses de planificación por parte del IBSALUT i el Instituto Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Esta coordinación ha permitido poner sobre la mesa la necesidad de replantear los modelos de atención a las personas mayores y dirigirlos hacia un modelo integral y adaptado a las necesidades de las personas. Este capítulo pretende ser un reflejo de un año de vida de la Unitat, a lo largo del cual han sido atendidas personas mayores con enfermedades crónicas y en situación de dependencia, en el que se les ha ofrecido un espacio fuera del entorno hospitalario que ha permitido una mejora funcional de la persona, reducir los días de ingreso hospitalario en plazas de agudos, cuando la persona no requiere este tipo de asistencia, y realizar una valoración geriátrica integral, que supone una intervención más individualizada, además de apoyar a la persona y su familia en todo el proceso.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 433-446
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess