Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’estat civil com a factor de risc davant la vulnerabilitat: la solitud
Autor/es Coll Janer, Maria Teresa ; Gomila Grau, Maria Antònia ; Vaquer Arjonilla, Belén ; Reinares Gagneten, Natalia ; Sánchez Prieto, Lydia
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Pesones grans -- Condicions socials ; Solitud -- Illes Balears ; Vellesa
Matèries en castella: Ancianos ; Soledad -- Aspectos sociales
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Older people -- Social conditions ; Old age ; Loneliness -- Spain --Balearic Islands
Resum-abstract:  [cat]Un elevat nombre de persones grans viuen en solitud actualment, a més disposen d’una pobra xarxa social i manifesten un elevat malestar davant la percepció d’una solitud permanent. Amb freqüència, la solitud es vincula a la inestabilitat en les relacions sentimentals o a l’absència de parella. A més, amb freqüència, s’hi sumen factors de risc, com una economia precària, baixa formació, fragilitat, mobilitat reduïda o malalties mentals i psicològiques que exposen a les persones grans a situacions de vulnerabilitat. Mitjançant l’anàlisi d’històries de vida d’usuaris dels "Serveis de Promoció de l'autonomia personal" Casal Ciutat Antiga, el Casal Jonquet i el centre Can Ribes per a persones grans de l’Ajuntament de Palma, gestionats per Intress, es pretén descriure com l’estat civil de la persona gran pot influir en situacions de vulnerabilitat —característiques dels usuaris. Els resultats assenyalen que la percepció de solitud influeix negativament en les situacions de vulnerabilitat. A més, es reflecteix com els diferents estats civils s’enfronten de diferent manera a la percepció de solitud, de manera, que mentre que els solters aconsegueixen una millor acceptació i adaptació, els separats/divorciats o vidus descriuen un elevat malestar davant la solitud. En general, els protagonistes disposen d’una pobra xarxa social, però que sol millorar a partir de la creació de noves relacions socials emergents als Casals, que actuen com un rellevant mecanisme i estratègia davant la solitud. ; [spa]Un elevado número de personas mayores viven en soledad actualmente, además, disponen de una pobre red social y manifiestan un elevado malestar ante la percepción de una soledad permanente. Con frecuencia, la soledad se vincula a la inestabilidad en las relaciones sentimentales o a la ausencia de pareja. Además, con frecuencia, a esa situación se le suman factores de riesgo, como una economía precaria, baja formación, fragilidad, movilidad reducida o enfermedades mentales y psicológicas, que disponen a las personas mayores a situaciones de vulnerabilidad. Mediante el análisis de historias de vida de usuarios del "Instituto de Trabajo y Servicios Sociales" Casal Ciutat Antiga, Casal Jonquet y centro Can Ribes para personas mayores del Ayuntamiento de Palma, gestionados por Intress, se pretende describir cómo el estado civil de la persona mayor puede influir en situaciones de vulnerabilidad —características de los usuarios—. Los resultados señalan que la percepción de soledad influye negativamente en las situaciones de vulnerabilidad. Además, se refleja como los diferentes estados civiles se enfrentan de diferente manera a la percepción de soledad, de manera, que mientras que los solteros consiguen una mejor aceptación y adaptación, los separados/divorciados o viudos describen un elevado malestar ante la soledad. En general, los protagonistas disponen de una pobre red social, pero suele mejorar con la creación de nuevas relaciones sociales emergentes en los centros de tercera edad, que actúan como un relevante mecanismo y estrategia ante la soledad.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 375-396
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess