Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Exercici físic i persones majors: Resultats preliminars de la nostra experiència a Eivissa
Autor/es Torres Planells, Maria José
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Esports per a persones grans -- Illes Balears ; Vellesa
Matèries en castella: Envelliment ; Deportes para ancianos
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Sports for the aged -- Spain -- Balearic Islands ; Old age
Resum-abstract:  [cat]La literatura científica avala que la pràctica d’exercici físic en les persones majors pot suposar uns grans beneficis, tant en el seu vessant fisicofuncional, com en l’emocional i en el social. D’aquí que les polítiques de promoció de la salut pública vagin enfocades a incentivar la seua pràctica en aquest període vital. El nostre objectiu s’ha centrat a exposar els primers resultats obtenguts en un grup de majors practicants de l’illa d’Eivissa, amb la finalitat d’anar plantejant progressivament un protocol per al bon seguiment i control dels programes d’exercici físic oferts pels centres relacionats amb les persones majors de la resta de l’illa. En aquesta primera aproximació hem pretès conèixer de primera mà les motivacions (tant inicials com de manteniment), així com el coneixement que tenen sobre les bondats derivades de la pràctica contínua d’exercici físic i la seua percepció sobre els efectes reals de practicar-ne entre les mateixes persones majors. L’anàlisi qualitativa de tota aquesta informació obtenguda dels mateixos majors resultarà de gran interès per posteriorment poder dissenyar, elaborar i implementar programes d’exercici físic de forma més ajustada a les persones majors eivissenques i de manera més emmarcada a la seua realitat psicosocial. ; [spa]La literatura científica avala que la práctica de ejercicio físico en las personas mayores puede suponer unos grandes beneficios, tanto en su vertiente físico-funcional, en la emocional así como en la social. De ahí, que las políticas de promoción de la salud pública vayan enfocadas a incentivar su práctica en este periodo vital. Nuestro objetivo se ha centrado en exponer los primeros resultados obtenidos en un grupo de mayores practicantes de la isla de Ibiza, con el fin de ir progresivamente planteando un protocolo para el buen seguimiento y control de los programas de ejercicio físico ofrecidos por los centros relacionados con las personas mayores del resto de la isla. En esta primera aproximación hemos pretendido conocer de primera mano las motivaciones (tanto iniciales como de mantenimiento), así como el conocimiento que tienen sobre las bondades derivadas de la práctica continuada de ejercicio físico y su percepción sobre los efectos reales de su práctica entre las propias personas mayores. El análisis cualitativo de toda esta información obtenida de los propios mayores resultará de gran interés para posteriormente poder diseñar, elaborar e implementar programas de ejercicio físico de forma más ajustada a las personas mayores ibicencas y más enmarcadas a su realidad psicosocial.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 353-373
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess