Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La vulnerabilitat en les persones grans. Radiografia dels usuaris dels casals
Autor/es Sánchez Prieto, Lydia ; Orte Socias, Carmen ; Coll Janer, Maria Teresa ; Ballester Brage, Lluís ; Fraga Díaz, Cristina ; Vaquer Arjonilla, Belén ; Reinares Gagneten, Natalia ; Gomila Grau, Maria Antònia ; Vives Barceló, Margalida
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Vellesa ; Aïllament social -- Envelliment --Espanya
Matèries en castella: Envejecimiento ; Ancianos
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodiclas ; Old age ; Social isolation -- Aging -- Spain
Resum-abstract:  [cat]Actualment es pot identificar un sector de la població gran que es troba en situació de vulnerabilitat, en condicions de precarietat social, econòmica i de salut i, a més, amb un elevat risc de convertir-se en població en situació d’exclusió social. Es tracta d’un grup de gent gran que no té tendència a demanar ajuda, serveis o prestacions, com tampoc no sol disposar de suport social ni de xarxes familiars sòlides i, per tant, amb freqüència s’identifica com un col·lectiu invisible per a les principals polítiques públiques. La finalitat d’aquest article és perfilar les principals característiques sociodemogràfiques d’un col·lectiu d’elevada vulnerabilitat a Mallorca, les seves principals necessitats i les condicions externes que pateixen. L’anàlisi exposa dades sobre l’estat de salut, les relacions familiars, la xarxa social, l’habitatge i les condicions associades, i també la qualitat de vida i el benestar emocional percebut. A més, es realitza una aproximació a les principals diferències de gènere identificades en aquest grup de vulnerabilitat. La prevenció de la situació d’exclusió s’ha de realitzar de manera immediata, urgent i diària, amb el desenvolupament de serveis adaptats i especialitzats i mitjançant professionals amb competències i habilitats centrades a prevenir l’exclusió social. Els casals de l’Ajuntament de Palma gestionats per l’Associació Intress responen a les necessitats i demandes d’aquest col·lectiu, mitjançant la gestió de múltiples serveis, com menjadors, dutxes o servei de bugaderia. Els casals també duen a terme una rellevant funció en el benestar emocional i en el desenvolupament de suport social d’aquestes persones. ; [spa]Actualmente se puede identificar un sector de la población mayor que se encuentra en situación de vulnerabilidad, en condiciones de precariedad social, económica y de salud y, además, con un elevado riesgo de convertirse en población en situación de exclusión social. Se trata de un grupo de persones mayores que no tienen tendencia a solicitar ayuda, servicios ni prestaciones, como tampoco suele disponer de apoyos sociales ni de redes familiares sólidas y, por tanto, se identifica como un colectivo invisible para las principales políticas públicas. La finalidad de este artículo es perfilar las principales características sociodemográficas de un colectivo de elevada vulnerabilidad en Mallorca, sus principales necesidades y las condiciones externas que padecen. El análisis expone datos sobre su estado de salud, las relaciones familiares, la red social, la vivienda y las condiciones asociadas, así como también, la calidad de vida y el bienestar emocional percibido. Además, se realiza una aproximación a las principales diferencias de género identificadas en este grupo de vulnerabilidad. La prevención de la situación de exclusión se tiene que realizar de manera inmediata, urgente y diaria, con el desarrollo de servicios adaptados y especializados y mediante profesionales con competencias y habilidades centradas en la exclusión social. Los «casals» del Ayuntamiento de Palma gestionados por la Asociación Intress responden a las necesidades y demandas de este colectivo, mediante la gestión de múltiples servicios, como comedores, duchas o servicios de lavandería. Los centros también cumplen una relevante función en el bienestar emocional y en el desarrollo del soporte social de estas personas.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 241-271
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess