Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Debats intergeneracionals en entorns universitaris. Una experiència a la Universitat de les Illes Balears
Autor/es Orte Socias, Carmen ; Vives Barceló, Margalida
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Persones grans -- Educació --Illes Balears ; Vellesa
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands --Statistics -- Periodicals ; Older people -- Education ; Old age
Resum-abstract:  [cat]L’educació al llarg de tota la vida s’ha configurat com un element bàsic per al desenvolupament de l’envelliment actiu i de la qualitat de vida de les persones grans. Un col·lectiu, aquest, que cada any presenta un major nombre de persones, causat, entre d’altres, per l’augment de la qualitat de vida i de l’esperança de vida. Aquest fet fa que les relacions intergeneracionals, en àmbits familiars, laborals i comunitaris siguin una realitat a la nostra societat. Aquest capítol presenta l’experiència d’aprenentatge en un entorn universitari a través dels diàlegs intergeneracionals. A partir de la confluència de competències i continguts de dues assignatures (una del grau de Pedagogia i una altra de la UniversitatOberta per a Majors), s’ha pogut fer realitat una proposta didàctica basada en el diàleg, l’intercanvi d’opinions, de reflexions i de vivències, que ha fet possible la conscienciació de la importància de les relacions intergeneracionals, l’eliminació de pensaments negatius vers les altres generacions (mites i estereotips) i la comprensió entre generacions, especialment important si tenim present que hi han participat futurs professionals de l’educació. ; [spa]La educación a lo largo de toda la vida se ha configurado como un elemento básico para el desarrollo del envejecimiento activo y la calidad de vida en las personas mayores. Un colectivo, el de personas mayores, que cada año presenta un mayor número de personas, debido, entre otros factores, al aumento de la calidad de vida y de la esperanza de vida. Este hecho provoca que las relaciones intergeneracionales, en ámbitos familiares, laborales y comunitarios estén presentes en nuestra sociedad. Este capítulo presenta la experiencia de aprendizaje en un entorno universitario, a través de los diálogos intergeneracionales. A partir de la confluencia de competencias y contenidos de dos asignaturas (una del Grado de Pedagogía y otra de la Universitat Oberta per a Majors), se ha hecho realidad una propuesta didáctica basada en el diálogo, el intercambio de opiniones, de reflexiones y de vivencias, que ha hecho posible la concienciación de la importancia de las relaciones intergeneracionales, la eliminación de pensamientos negativos hacia otras generaciones (mitos y estereotipos) y la comprensión entre generaciones; aspectos, estos, que cobran mayor relevancia al participar en esta propuesta didáctica futuros profesionales de la educación.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 133-150
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess