Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Producció científica i projecció europea dels programes universitaris per a persones grans
Autor/es Macías González, Liberto
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes
Matèries en castella: Persones grans -- Educació ; Vellesa ; Ancianos
Matèries en anglès: Bibliography ; Older people -- Spain -- Balearic Islands --Statistics -- Periodicals ; Older people -- Education ; Old age
Resum-abstract:  [cat]L’accés, generalitzat i universal, a l’educació superior de persones més grans de 50 anys és un element significatiu tant per la persona que accedeix als programes educatius com per a la pròpia institució. Amb aquest article es vol presentar una aproximació al fenomen dels Programes Universitaris per a Persones Grans (PUM), tot fent un repàs de com varen sorgir les primeres experiències a nivell internacional per arribar a com es varen iniciar els primers programes a Espanya i realitzant una anàlisi de la feina que s’ha fet en aquest àmbit. Un aspecte que resulta interessant i que es tractarà a l’article és la projecció científica que s’ha produït en el marc d’aquest tipus de programes, quin tipus d’estudis i investigacions s’han desenvolupat en relació amb les persones grans, l’envelliment actiu i la gerontologia en general; també es tractarà la projecció internacional, a través dels programes europeus, que tenen en aquest moment els PUM, i revisarem quin tipus de projectes són els que més interès susciten i quins països són els més participatius i col·laboratius en aquest tipus de projectes. ; [spa]El acceso, generalizado y universal, a la educación superior de personas mayores de 50 años es un elemento significativo tanto para la persona que accede a los programas educativos como para la propia institución. Con este artículo se quiere presentar una aproximación al fenómeno de los Programas Universitarios para Personas Mayores (PUM), ver cómo surgieron las primeras experiencias a nivel internacional para llegar a cómo se iniciaron los primeros programas en España y analizar el trabajo que se ha hecho en este ámbito. Un aspecto que resulta interesante, y que se tratará en el artículo, es la proyección científica que se ha producido en el marco de este tipo de programas, qué tipos de estudios e investigaciones se han desarrollado con relación a las personas mayores, el envejecimiento activo y la gerontología en general. También se tratará la proyección internacional, a través de los programas europeos, que tienen en este momento los PUM, y revisaremos qué tipos de proyectos son los que más interés suscitan y qué países son los más participativos y colaborativos en este tipo de proyectos.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 117-132
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess