Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’Anuari de l’envelliment de les Illes Balears: una dècada de canvis i de continuïtats
Autor/es Pascual Barrio, Belén ; Pozo Gordaliza, Rosario ; Orte Socias, Carmen ; Sánchez Prieto, Lydia
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Vellesa
Matèries en castella: Ancianos
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Old age
Resum-abstract:  [cat]L’article resumeix deu anys de l’Anuari de l’envelliment. L’anàlisi del contingut, les conclusions i propostes dels articles publicats, projectes, recerques, experiències diverses, ens ajuda a valorar l’evolució d’una dècada en diferents àmbits de la vellesa. Deu anys després de la primera publicació, podem fer balanç del procés, dels resultats, i ens podem plantejar nous reptes de futur. A partir d’ara, caldrà seguir descrivint, documentant i analitzant línies temàtiques obertes, per continuar coneixent-ne els canvis i permanències, tal com s’ha fet fins ara. Però també serà enriquidor per a l’Anuari anar incorporant noves i actuals panoràmiques i perspectives sobre l’envelliment. ; [spa]El artículo resume diez años del Anuario del envejecimiento. El análisis del contenido, las conclusiones y propuestas de los artículos publicados, proyectos, investigaciones, experiencias diversas, nos ayuda a valorar la evolución de una década en diferentes ámbitos de la vejez. Diez años después de la primera publicación, podemos hacer balance de proceso, los resultados, y nos podemos plantear nuevos retos de futuro. A partir de ahora, habrá que seguir describiendo, documentando y analizando líneas temáticas abiertas, para seguir conociendo los cambios y permanencias, tal como se ha hecho hasta ahora. Pero también será enriquecedor para el Anuario ir incorporando nuevas y actuales panorámicas y perspectivas sobre el envejecimiento.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 21-48
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess