Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Direcció de l’Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2017
Autor/es Orte Socias, María del Carmen
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Vellesa
Matèries en castella: Ancianos
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Old age
Resum-abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 15-19
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess