Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Violències de gènere en dones sense sostre: trajectòries de vida i procés d’envelliment
Autor/es Castaño Cárdenas, Irene ; Pozo Gordaliza, Rosario
Matèries en català: Violència envers les dones ; Indigents
Matèries en castella: Violencia de género
Matèries en anglès: Women Abuse of; Wife abuse ; Homeless persons
Resum-abstract:  La finalitat d’aquest treball ha estat abordar un tema emergent que, actualment, roman ocult i invisible: el «sensellarisme» femení i la violència de gènere de les dones sense sostre. S’ha utilitzat un mètode d’estudi qualitatiu basat en l’anàlisi de diferents trajectòries de vida de dones sense llar. Aquesta anàlisi s’ha centrat principalment en la detecció i la relació de tots els processos d’exclusió que han provocat la situació de «sensellarisme» femení, i concretament s’han abordat les violències viscudes. En definitiva, mitjançant aquest treball, s’ha pogut detectar i analitzar la triple invisibilitat que caracteritza la majoria de dones sense sostre: el fet de ser dones, sense llar i víctimes de la violència de gènere. ; La finalidad de este trabajo ha sido abordar un tema emergente que, actualmente, permanece oculto e invisible: el sinhogarismo femenino y la violencia de género sufrida por las mujeres que se encuentran sin hogar. Se ha utilizado un método de estudio cualitativo basado en el análisis de diferentes trayectorias de vidas de mujeres sin hogar. Principalmente, este análisis se ha centrado en detectar y en relacionar todos los procesos de exclusión que han provocado la situación de sinhogarismo femenino, y concretamente se han abordado las violencias sufridas. En definitiva, mediante este trabajo se ha podido detectar y analizar la triple invisibilidad que caracteriza a la mayoría de mujeres sin techo: el hecho de ser mujeres, sin hogar y víctimas de la violencia de género.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, pp 483-496
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess