Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Vers un envelliment intel·ligent
Autor/es Andreu Alcina, Francesc Joan
Matèries en català: Envelliment actiu
Matèries en castella: Envejecimiento
Matèries en anglès: Aging
Resum-abstract:  El següent escrit mostra els aspectes fonamentals del que es coneix com a intel·ligència espiritual, metafísica o existencial. La idea nuclear és prendre consciència que el desenvolupament integral i harmònic de la persona està directament relacionat amb la intel·ligència espiritual. A partir d’aquesta constatació, es fa una breu immersió en els aspectes o dimensions més propis de les persones grans per tal que siguin capaces de viure aquesta etapa de la vida de manera plena i satisfactòria. Ho anomenem envelliment intel·ligent. ; El escrito que presentamos a continuación presenta los aspectos fundamentales de lo que se conoce como inteligencia espiritual, metafísica o existencial. La idea central es tomar consciencia de que el desarrollo integral y armónico de la persona está directamente relacionado con la inteligencia espiritual. A partir de esta constatación, se hace una breve inmersión en aquellos aspectos o dimensiones más característicos de las personas mayores que las hace capaces de vivir esta etapa de su vida de manera plena y satisfactoria. Esto es lo que entendemos por envejecimiento inteligente.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, pp 409-421
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess