Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Voluntariat d'un metge jubilat: una experiència interactiva amb la gent gran
Autor/es Tugues Roure, José María ; Muñoz Tartalo, Paula
Matèries en català: Voluntaris en assistència mèdica ; Persones grans
Matèries en castella: Voluntariado social ; Ancianos
Matèries en anglès: Volunteer workers in medical care ; Older people
Resum-abstract:  La motivació professional i vocacional va fer que un metge jubilat actiu i saludable proposés impartir una sèrie de xerrades de salut i prevenció en centres i col·lectius de persones majors. Són una sèrie de xerrades breus que trien els participants després d’un índex de patologies anteriorment exposades, van seguides d’un col·loqui debat i, finalment, qualsevol participant pot optar a una consulta individual personalitzada. D’aquesta manera es crea un vincle significatiu que ajuda a aquest col·lectiu a adquirir coneixements, estar interactiu grupalment i no perdre les relacions. ; La motivación profesional i vocacional hizo que un médico jubilado activo y saludable propusiera impartir una serie de charlas de salud y prevención en centros y colectivos de personas mayores. Son una serie de charlas breves que eligen los participantes después de un índice de patologías anteriormente expuestas, van seguidas de un coloquio debate y, finalmente, cualquier participante puede optar a una consulta individual personalizada. De esta manera se crea un vínculo significativo que ayuda a este colectivo a adquirir conocimientos, estar interactivo grupalmente y no perder las relaciones.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, pp 363-381
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess