Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El valor de la participació social. Una aproximació a la vivència de persones grans que participen en les seves associacions
Autor/es Vecina Merchante, Carlos ; Vives Barceló, Margalida
Matèries en català: Persones grans ; Participació ciutadana
Matèries en castella: Ancianos
Matèries en anglès: Older people Citizen participation
Resum-abstract:  La participació social està relacionada amb els drets de la ciutadania, concretats en la recerca de més benestar de les persones. Dins aquest marc, es poden fer aproximacions diverses, des del més global al més concret. En aquest cas, aquest estudi se centra en la manera com és viscuda aquesta participació per part de persones grans a través de la vinculació amb les seves associacions. Es tracta d’aproximar-se a la vivència entorn de les relacions veïnals, familiars i d’amistat que mantenen i la manera com el centre de gent gran s’ubica dins aquest context, en definitiva, de quin paper ocupa a les seves vides. Per desenvolupar aquesta recerca, s’ha utilitzat una metodologia qualitativa basada en la tècnica dels grups de discussió, constituïts per persones de 65 o més anys que participen o inclús gestionen aquests centres. Els resultats posen de manifest la importància d’aquests espais d’interacció per afavorir un envelliment actiu i saludable. ; La participación social está relacionada con los derechos de la ciudadanía, concretados en la búsqueda de un mayor bienestar de las personas. En este marco se pueden hacer diversas aproximaciones, desde lo más global a lo más concreto. En el caso que nos ocupa, este estudio se centra en la forma en que es vivida la participación por las personas mayores a través de la vinculación con sus asociaciones. Se trata de una aproximación a la vivencia en torno a las relaciones vecinales, familiares y de amistad que mantienen y la forma en que el centro de personas mayores se ubica en este contexto, en definitiva, de qué papel ocupa en sus vidas. Para desarrollar esta investigación, se ha utilizado una metodología cualitativa basada en la técnica de los grupos de discusión, constituidos por personas de 65 ó más años que participan o incluso gestionan estos centros. Los resultados ponen de manifiesto la importancia de estos espacios de interacción para favorecer un envejecimiento activo y saludable.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, pp 345-361
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess