Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Envelliment, exercici físic i telèfons mòbils intel·ligents
Autor/es Muntaner Mas, Adrià ; Vidal Conti, Josep ; Palou Sampol, Pere
Matèries en català: Exercici per a persones grans ; Telèfons intel·ligents
Matèries en castella: Ejercicio físico para ancianos
Matèries en anglès: Exercise for the aged ; Smartphones
Resum-abstract:  L’envelliment actiu i saludable s’ha convertit en una de les prioritats a l’agenda dels organismes de salut pública. L’activitat física té un paper crucial en la millora de la salut. Durant la darrera dècada, les capacitats tècniques de la telefonia mòbil han evolucionat enormement i han mostrat la seva aptitud per prescriure exercici físic. L’escassa evidència científica en aquest sentit mostra la necessitat de confirmar aquest potencial mitjançant assaigs controlats ben dissenyats. En aquest capítol es presenta, d’una banda, una revisió teòrica de la importància de l’exercici físic durant l’envelliment i l’aparició de la salut mòbil com a metodologia innovadora per prescriure exercici físic. I paral·lelament, s’assenyalen els resultats d’una intervenció d’exercici físic prescrita mitjançant una aplicació mòbil de missatgeria instantània en una població d’edat avançada. Els resultats de l’estudi mostren una disminució de la pressió arterial sistòlica i de la freqüència cardíaca, així com un augment de la força muscular i de la capacitat aeròbica en els participants del grup que va ser intervingut amb telèfons mòbils intel·ligents. Els resultats d’aquesta investigació apunten que aquestes noves tecnologies podrien millorar la salut de les persones d’edat avançada, tot i que se suggereix que se’n faci una interpretació cautelosa. S’haurien de dissenyar i explorar nous estudis encaminats en aquesta línia d’investigació per confirmar o refutar els resultats obtinguts. ; El envejecimiento activo y saludable se ha convertido en una de las prioridades en la agenda de los organismos de salud pública. La actividad física juega un papel crucial en la mejora de la salud. En la última década, las capacidades técnicas de la telefonía móvil han evolucionado enormemente mostrando su aptitud para prescribir ejercicio físico. La escasa evidencia científica en este sentido muestra la necesidad de confirmar este potencial mediante ensayos controlados bien diseñados. En este capítulo se presenta por un lado una revisión teórica de la importancia del ejercicio físico durante el envejecimiento y la aparición de la salud móvil como metodología innovadora para prescribir ejercicio físico. Paralelamente, se señalan los resultados de una intervención de ejercicio físico prescrita mediante una aplicación móvil de mensajería instantánea en una población de edad avanzada. Los resultados del estudio muestran una disminución en la presión arterial sistólica y en la frecuencia cardiaca, así como un aumento de la fuerza muscular y de la capacidad aeróbica en los participantes del grupo que fueron intervenidos con los teléfonos móviles inteligentes. Los resultados de esta investigación apuntan a que esta tecnología podría mejorar la salud de las personas de edad avanzada, aunque se sugiere una interpretación cautelosa de los mismos. Es necesario el diseño y la exploración de nuevos estudios encaminados en esta línea de investigación para confirmar o refutar los resultados obtenidos.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, pp 297-310
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess