Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Envelliment del rellotge biològic
Autor/es Martínez Nicolás, Antonio ; Muntaner Mas, Adrià
Matèries en català: Envelliment -- Aspectes fisiològics
Matèries en castella: Envejecimiento
Matèries en anglès: Aging -- Physiological aspects
Resum-abstract:  Tots els éssers vius tenen un rellotge biològic que els permet d’organitzar els processos i d’anticipar esdeveniments en el temps. Aquest rellotge necessita una sèrie de sincronitzadors per mantenir-se en hora, perquè l’individu gaudeixi d’una bona salut, com per exemple: la llum solar, l’activitat física o els horaris d’alimentació. No obstant això, l’envelliment afecta el rellotge biològic de la mateixa manera que la resta de l’organisme. Per exemple, l’envelliment dels receptors d’informació com la visió dificulta l’entrada d’informació al rellotge biològic i la posada en hora d’aquest, el deteriorament del mateix rellotge biològic dificulta el processament de la informació, mentre que el deteriorament d’alguns ritmes biològics com el patró de son, l’horari d’alimentació o de secreció de melatonina afecten la resta d’estructures del rellotge. Això fa que els ritmes biològics en les persones d’edat avançada presentin més fragmentació, un avançament de fase i una menor amplitud. No obstant això, hi ha multitud d’estratègies que permeten mantenir el rellotge biològic sa durant més temps, mitjançant una bona exposició a la llum, l’exercici físic, les relacions socials o els horaris d’alimentació. ; Todos los seres vivos presentan un reloj biológico que les permite la organización de los procesos y la anticipación de eventos en el tiempo. Este reloj necesita una serie de sincronizadores para mantenerse en hora y que el individuo goce de una buena salud, como la luz solar, la actividad física o el horario de alimentación. Sin embargo, el envejecimiento saludable afecta al reloj biológico igual que al resto del organismo. Por ejemplo, el envejecimiento de los receptores de información como la visión dificulta la entrada de información al reloj biológico y su puesta en hora, el deterioro del propio reloj biológico dificulta el procesamiento de la información, mientas que el deterioro de determinados ritmos biológicos como el patrón de sueño, el horario de alimentación o el de secreción de melatonina afectan al resto de estructuras del reloj. Esto hace que los ritmos biológicos en el anciano presenten mayor fragmentación, un adelanto de fase y una menor amplitud. Sin embargo, existen multitud de estrategias que permiten mantener el reloj biológico sano durante más tiempo, como una buena exposición a la luz, el ejercicio físico, las relaciones sociales o los horarios de alimentación.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, pp 283-296
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess