Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Mesures socials i legislatives per a reduir la discapacitat: història i compte enrere
Autor/es Portalo Prada, José Manuel
Matèries en català: Discapacitats ; Discapacitats Situació legal, lleis, etc
Matèries en castella: Ancianos dependientes -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: People with disabilities ; People with disabilities Legal status, laws, etc.
Resum-abstract:  L’any 2016 l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (Consell de Mallorca) ha redactat una normativa reguladora dels requisits d’autorització i acreditació dels serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca. Aquesta normativa és innovadora perquè promou els nous models d’atenció des de quatre pilars: valor per a les persones, flexibilitat del sistema de serveis, simplicitat del model d’atenció i un alt nivell d’exigència. Una normativa que alinea el futur amb un camí d’avanços i innovacions de més de 40 anys d’història en els serveis per a persones amb discapacitat a Mallorca. Durant aquest temps hem passat de no tenir serveis, al desenvolupament de models d’atenció pioners a nivell de l’estat, com per exemple, el treball amb suport (1992). No obstant, el grau de cobertura de les necessitats no és similar en tots els perfils de discapacitat; el sistema de serveis no està adaptat als itineraris vitals; no s’ha apostat suficientment per la promoció de l’autonomia ni per les connexions amb la comunitat. Així que, des d’un marc de drets, l’Administració assumeix aquest repte per situar les necessitats derivades d’una discapacitat al quilòmetre zero de cada persona, impulsant l’aprenentatge i la innovació, per avançar del benestar social al talent social: benestar personal, augment de possibilitats i vinculació social. Des d’una construcció de confiança que implica tota la ciutadania. ; En 2016 el Institut Mallorquí d’Afers Socials (Consell de Mallorca) ha redactado una normativa reguladora de los requisitos de autorización y acreditación de los servicios sociales para personas con discapacidad de Mallorca. Esta normativa es innovadora en tanto que promueve los nuevos modelos de atención desde de cuatro pilares: valor para las personas, flexibilidad del sistema de servicios, simplicidad del modelo de atención y un alto nivel de exigencia. Una normativa que alinea el futuro con un camino de avances y innovaciones de más de 40 años de historia en los servicios para personas con discapacidad en Mallorca. Durante este tiempo hemos pasado de estar sin servicios a promover modelos de atención pioneros a nivel del estado, como por ejemplo, el empleo con apoyo (1992). No obstante, el grado de cobertura de las necesidades no es similar en todos los perfiles de discapacidad; el sistema de servicios no está adaptado a los itinerarios vitales; no se ha apostado suficientemente por la promoción de la autonomía ni por las conexiones en la comunidad. Así que, desde un marco de derechos, la Administración asume este reto para situar las necesidades derivadas de una situación de discapacidad a km cero de cada persona, impulsando el aprendizaje y la innovación, para avanzar del bienestar social hacia el talento social: bienestar personal, aumento de posibilidades y vinculación social. Desde una construcción de confianza que implica a toda la ciudadanía.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, pp 227-246
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess