Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Impacte del programa Ajuda al Cuidador en Centres de Dia Sarquavitae a Mallorca per pal·liar la sobrecàrrega associada a l'atenció de persones en situació de dependència
Autor/es García Arredondo, Bárbara ; García Rodríguez, Evelyn ; Herranz Sanz, Elsa ; Ródenas Barcos, Amelia Antonia
Matèries en català: Centres de dia per a persones grans ; Cuidadors
Matèries en castella: Centros de día para ancianos
Matèries en anglès: Adult day care centers ; Caregivers
Resum-abstract:  Hi ha prou evidències en la literatura que els cuidadors informals de persones amb algun tipus de demència tenen més risc d’experimentar estats de depressió i ansietat (McGilloway i Donnelly, 1997). En un estudi previ (Martorell, García, Herranz i Ferreras, 2015), hom va detectar que els cuidadors de persones amb més dependència tenen més càrrega i que els d’usuaris beneficiaris de centres de dia tenen més sobrecàrrega que els qui són atesos en un centre residencial. A partir d’aquests resultats, vam proposar fer una intervenció enfocada a un abordatge interdisciplinari en els centres de dia, adreçat als cuidadors principals i materialitzat en un programa d’ajuda al cuidador. Vam aplicar aquest programa en els centres de dia del Coll d’en Rabassa i de Son Dureta, amb un objectiu doble: per una part, millorar la pròpia percepció com a cuidador i promoure l’ajuda mútua, i, per l’altra, dotar el cuidador de coneixements i estratègies en diferents matèries per millorar l’atenció al familiar. Els resultats obtinguts a partir de la implantació d’aquest programa revelen que l’augment de la formació del cuidador principal repercuteix d’una manera positiva en la disminució de la seva sobrecàrrega. ; Existen evidencias en la literatura de que los cuidadores informales de personas con algún tipo de demencia tienen un mayor riesgo de experimentar estados de depresión y ansiedad (McGilloway y Donnelly, 1997). En un estudio previo (Martorell, García, Herranz y Ferreras,2015), se encontró una mayor sobrecarga en los cuidadores de personas con mayor dependencia así como una mayor sobrecarga en los cuidadores de usuarios beneficiarios de centro de día frente a los que acudían a un centro residencial. Ante estos resultados se propuso realizar una intervención enfocada a un abordaje interdisciplinar en los centros de día, dirigido a los cuidadores principales y materializado en un programa de ayuda al cuidador. Este programa se llevó a cabo en los centros de día Coll d’en Rabassa y Son Dureta y su objetivo tenía doble vertiente: por un lado, mejorar la propia percepción como cuidador así como promover la ayuda mutua y, por el otro lado, dotar de conocimientos y estrategias en diferentes materias para mejorar el cuidado de su familiar. Los resultados obtenidos tras la implantación de este programa nos revelan que una mayor formación del cuidador principal repercute de manera positiva, obteniéndose como resultado una disminución de la sobrecarga.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, pp 145-162
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess