Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Impulsant un nou model de participació de les persones grans a Mallorca: l’Observatori de les Persones Majors i el projecte «Donar veu»
Autor/es Fernández Valiente, Maria Ángeles ; Cuart Sintes, Maria Isabel ; Batle Mayrata, Margalida Maria
Matèries en català: Persones grans ; Participació ciutadana
Matèries en castella: Participación ciudadana
Matèries en anglès: Older people ; Citizen participation
Resum-abstract:  L’article comença amb l’anàlisi de l’evolució demogràfica de les persones majors a Mallorca i mostra com el col·lectiu de persones majors és cada vegada més nombrós, tant en termes relatius com absoluts. S’argumenta com el creixement d’aquest sector de població hauria d’anar acompanyat d’un major pes i protagonisme en la nostra societat. Es defineix el terme de participació i el paper tant important en el concepte d’envelliment actiu. S’explica com, per donar resposta a la situació sociodemogràfica i incrementar la participació d’aquest col·lectiu, es va crear l’Observatori de Persones Majors i com, posteriorment, s’ha atorgat més protagonisme en la gestió de l’Observatori als representants de les persones grans. Finalment, es descriu el projecte que s’ha impulsat des de la comissió de treball de promoció de l’Autonomia de l’Observatori, per fomentar la participació i donar veu al col·lectiu de persones majors, i s’avancen els primers resultats del programa pilot que se n’ha fet. ; El artículo empieza con el análisis de la evolución demográfica de las personas mayores en Mallorca, mostrando cómo el colectivo de personas mayores es cada vez más numeroso, tanto en términos relativos como absolutos. Se argumenta cómo el crecimiento de este sector de población debería de ir acompañado de un mayor peso y protagonismo en nuestra sociedad. Se define el término de participación y su importante papel en el concepto de envejecimiento activo. Se explica cómo, para dar respuesta a la situación sociodemográfica e incrementar la participación del colectivo de personas mayores, se creó el Observatorio de Personas Mayores y cómo, posteriormente, se ha otorgado mayor protagonismo en la gestión del mismo a los representantes de las personas mayores. Finalmente, se describe el proyecto que se ha impulsado desde la comisión de trabajo de promoción de la Autonomía del Observatorio, para fomentar la participación y dar voz al colectivo de personas mayores, y se adelantan los primeros resultados del programa piloto del mismo.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, pp 129-143
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess