Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La reforma del sistema de pensions
Autor/es Ballester Brage, Lluís ; Sánchez Prieto, Lydia ; Macías González, Liberto
Matèries en català: Pensions ; Pensions de jubilació
Matèries en castella: Jubilació ; Pensiones de jubilación
Matèries en anglès: Retirement ; Old age ; Old age pensions
Resum-abstract:  El futur de les pensions és un tema recurrent des de fa dècades, però els darrers anys, els de la crisi, els observadors encara han qüestionat més la viabilitat de les prestacions, o almenys si aquesta continuïtat es manifestarà en els termes a què ens hem avesat. L’etapa recessiva i molt especialment la desocupació han fet que es redueixin dramàticament unes cotitzacions els eventuals excedents de les quals, teòricament, havien de nodrir l’anomenat fons de reserva de la Seguretat Social. Per començar, d’excedents no n’hi ha hagut, més aviat al contrari: la xifra de les prestacions bat rècords i el govern espanyol ha anat buidant l’anomenada «guardiola de les pensions» fins que n’ha deixat la meitat de la quantitat que contenia quan va començar l’última legislatura, l’any 2011. D’aquesta manera, dels 66.815 milions d’euros que contenia fa cinc anys ha passat als 34.221 milions que hi quedaven en tancar l’exercici 2015. La viabilitat del sistema és tema de debat. La qüestió no implica una dissertació acadèmica, sinó la continuïtat de la societat de benestar social. En aquest article en revisem les dades, els debats sobre el diagnòstic i les propostes més rellevants, tot des de la perspectiva de la realitat de les Illes Balears. ; El futuro de las pensiones es un tema recurrente desde hace décadas, pero en los últimos años, los de la crisis, los observadores han cuestionado aún más la viabilidad de las prestaciones, o al menos si esta continuidad se manifestará en los términos a los que nos hemos acostumbrado. La etapa de recesión y muy especialmente el paro han hecho que se reduzcan dramáticamente unas cotizaciones, cuyos eventuales excedentes, teóricamente, debían nutrir el llamado Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Para empezar, no ha habido excedentes, más bien al contrario: la cifra de las prestaciones está batiendo récords y el gobierno español ha ido vaciando la llamada «hucha de las pensiones» hasta dejar el fondo de reserva a la mitad del volumen con el que comenzó la última legislatura, en 2011. De los 66.815 millones de euros que contenía hace cinco años ha pasado a los 34.221 millones de fondo que quedaban al cierre del ejercicio 2015. La viabilidad del sistema es tema de debate. La cuestión no implica una disertación académica sino la continuidad de la propia sociedad de bienestar social. En este artículo revisamos los datos, los debates sobre el diagnóstico y las propuestas más relevantes, siempre desde la perspectiva de la realidad de las Islas Baleares.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, pp 96-113
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess