Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Direcció de l’Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2016
Autor/es Equip directiu
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques
Matèries en castella: Ancianos -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Estadísticas
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, pp 15-30
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess