Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Rutes saludables al voltant dels centres de salut
Autor/es Cabeza Irigoyen, Elena ; Artigues Vives, Guillermo ; Vidal Thomàs, Clara
Matèries en català: Caminades (Exercici)
Matèries en castella: Marcha (Ejercicio)
Matèries en anglès: Fitness walking
Resum-abstract:  Envelliment saludable? Caminar cada dia mitja hora és la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut per obtenir nombrosos efectes positius per a la salut. Malgrat això, i a més de ser una activitat de baixa complexitat i econòmica, la tendència de la nostra societat és de ser més sedentaris. I precisament aquest fet es tradueix en el nombre creixent any rere any del sobrepès i altres malalties associades. Per altra banda, un dels motius que la societat addueix per no realitzar activitat física regular és que no pot gaudir d’un entorn immediat que l’estimuli o permeti consolidar aquest hàbit. Els darreres temps ha sorgit el concepte de caminabilitat (de l’anglès walkability), que es defineix com el grau pel qual l’ambient urbà (funcionalitat, seguretat i estètica) promociona l’hàbit de caminar. Per això, l’Estratègia d’alimentació saludable i vida activa de la Conselleria de Salut ha posat en marxa el projecte de Rutes Saludables, entès com un projecte de participació comunitària, per tal de crear rutes urbanes que compleixin amb els criteris d’una caminabilitat segura i saludable. D’aquest manera es pretén fomentar l’apoderament en salut de la comunitat a partir de projectes propers al seu entorn i que la mateixa comunitat se’n senti protagonista. Com a resultat final, es va teixint una xarxa de rutes que es poden practicar tant individualment com en grup per millorar la qualitat de vida de les persones i la cohesió social dels barris. ; ¿Envejecimiento saludable? Caminar cada día media hora es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para obtener numerosos efectos positivos para la salud. Pese a ello, y además de ser una actividad de baja complejidad y económica, la tendencia de nuestra sociedad es ser más sedentarios. Y precisamente este hecho se traduce en un número creciente de sobrepeso y otras enfermedades asociadas año tras año. Por otra parte, uno de los motivos que la sociedad argumenta para no realizar una actividad física regular es porque no puede disfrutar de un entorno cercano que le estimule o permita consolidar este hábito. En los últimos tiempos, ha surgido el concepto de caminabilidad (del inglés walkability), que se define como el grado por el que el ambiente urbano (funcionalidad, seguridad y estética) promueve el hábito de caminar. Por ello, la Estrategia de alimentación saludable y vida activa de la Consejería de Salud ha puesto en marcha el proyecto de Rutas Saludables, entendido como un proyecto de participación comunitaria, para crear rutas urbanas que cumplan con los criterios de caminabilidad segura y saludable. De este modo se pretende fomentar el empoderamiento en salud de la comunidad a partir de proyectos cercanos a su entorno y que la propia comunidad se sienta protagonista. Como resultado final, se va tejiendo una red de rutas que se pueden practicar tanto individualmente como en grupo para mejorar la calidad de vida de las personas y la cohesión social de los barrios.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015, pp 235-250
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess