Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L'afectivitat i la sexualitat de persones internades
Autor/es Julià Alou, Caterina Maria
Matèries en català: Persones grans -- Conducta sexual
Matèries en castella: Ancianos -- Conducta sexual
Matèries en anglès: Older people Sexual behavior
Resum-abstract:  La sexualitat és present en la joventut i en la mitjana edat. Però, així com avança el procés d’envelliment, de cada vegada està més estereotipada i envoltada de mites, la qual cosa no implica que desaparegui al llarg de la vida, sinó que queda oculta als ulls de la societat i les pròpies persones la reprimeixen. Les investigacions en aquesta temàtica són escasses i difícils de dur a terme, perquè és un col·lectiu que va viure la guerra, postguerra i dictadura. Aquestes circumstàncies són grans condicionants a l’hora de parlar sobre la sexualitat i també d’altres temes, ja que foren anys de molta repressió. El nostre article es basa en la investigació que duguérem a terme a la Llar d’Ancians a partir d’entrevistes als residents per saber què pensen sobre la sexualitat i afectivitat, i quins són els factors de risc i els de protecció que poden fomentar o, per contra, inhibir la sexualitat. A la primera part de l’article recollim l’estat dels coneixements que tenen les persones grans sobre la sexualitat i l’afectivitat. A la segona part, abocam les dades extretes de les entrevistes i exposam les conclusions a les quals hem arribat a partir de la informació obtinguda. ; La sexualidad está presente en la juventud y durante la mediana edad. Pero, así como avanza el proceso de envejecimiento, ésta está cada vez más estereotipada y rodeada de mitos. Esto no es un hecho que implique la desaparición de la sexualidad a lo largo de nuestra vida, sino que queda oculta a los ojos de la sociedad, y las mismas personas la reprimen. Las investigaciones en esta temática son escasas, y difíciles de llevar a cabo consecuencia que es un colectivo que vivió la guerra, posguerra y dictadura. Estas situaciones son condicionantes a la hora de hablar sobre la sexualidad, además de otros temas, ya que fueron años de mucha represión. El presente artículo se basa en la investigación realizada en la Llar d’Ancians, a partir de entrevistas a los residentes para saber qué piensan en relación a la sexualidad y la afectividad, así como cuáles son los factores de riesgo y los de protección que pueden fomentar o, por el contrario, inhibir la sexualidad. En la primera parte del artículo, podemos ver el estado de los conocimientos en referencia a la sexualidad y la afectividad en las personas mayores. En la segunda parte, los datos extraídos de las entrevistas realizadas, y las conclusiones alcanzadas a partir de la información obtenida.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015, pp 139-159
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess