Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Dones pioneres en l’àmbit laboral a les Illes Balears
Autor/es Alarcón Bigas, Maria A. ; Ferrer González, M. Cristina
Matèries en català: Dones Treball ; Discriminació sexual en el treball
Matèries en castella: Discriminación sexual en el trabajo
Matèries en anglès: Women Employment ; Sex discrimination in employment
Resum-abstract:  Imatges i situacions que avui són quotidianes pel que fa a la incorporació de la dona al món laboral, varen constituir autèntiques fites en un passat no gaire llunyà. En qualsevol societat, i en la nostra també, «trencar motlles, normes o estereotips» és tot un repte i un acte de valentia. Els estereotips tenen una funció vital en la socialització de la persona. Convé recordar que aquests són rígids i presenten una gran resistència al canvi. Trencarlos sempre ha comportat renúncies personals i, fins i tot, de vegades, pagar un cost massa elevat. Per això les dones pioneres són «petites grans heroïnes de la vida quotidiana», però també de l’esdevenir de la història. En aquest succint treball, presentam algunes de les moltes dones que varen ser pioneres a la nostra terra, entorn de la dècada dels vuitanta o els noranta del segle passat, o ja entrat el segle XXI. ; Imágenes y situaciones que hoy son cotidianas en lo que a la incorporación de la mujer se refiere, constituyeron auténticos hitos en un pasado no muy lejano. En cualquier sociedad, y en la nuestra también, «romper moldes, normas o estereotipos» es todo un reto y un acto de valentía. Los estereotipos tienen una función vital en la socialización de la persona. Conviene recordar que éstos son rígidos y presentan una gran resistencia al cambio. Romperlos siempre ha conllevado renuncias personales e, incluso, a veces, pagar un coste demasiado elevado. Por eso las mujeres pioneras son «pequeñas grandes heroínas de la vida cotidiana», pero también del devenir de la Historia. En este sucinto trabajo, presentamos algunas de las muchas mujeres que fueron pioneras en nuestra tierra, en torno a la década de los ochenta o los noventa del siglo pasado o ya entrado el siglo XXI.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015, pp 95-106
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess