Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El programa intergeneracional Compartir la Infància / Sharing Childhood: l’avaluació com a element de promoció dels projectes intergeneracionals
Autor/es Orte Socías, María del Carmen ; Vives Barceló, Margalida ; Pozo Gordaliza, Rosario ; Pascual Barrio, María Belén ; Gomila Grau, Maria Antònia ; Amer Fernández, Joan Alfred
Matèries en català: Relacions intergeneracionals ; Ciències socials ; Persones grans--Condicions socials
Matèries en castella: Ancianos dependientes ; Ancianos -- Asociaciones
Matèries en anglès: Intergenerational relations ; Social sciences
Resum-abstract:  Sharing Childhood (2013-2015) és un projecte intergeneracional que ha estat coordinat per GIFES (Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social de la UIB, Espanya) i ha comptat amb dues entitats col·laboradores: Foundation for the development of the education system (Lodz, Polònia) i Bayat Halk Eğitim Merkezi Mudurlugu (Afyonkarahisar, Turquia). El projecte s’emmarca en la convocatòria Lifelong Learning Programme de la Comissió Europea, dins del subprograma Grundtvig. Es tracta d’un projecte educatiu intergeneracional que pretén fomentar la interrelació entre diferents generacions en espais educatius de vida quotidiana, concretament, el centre escolar. A l’inici de l’experiència ens plantejàrem dos reptes. El primer era el coneixement sobre la millora de les relacions intergeneracionals i els efectes de la intervenció sobre el context d’aplicació del programa: participants, família, professionals i comunitat. El segon repte era l’elaboració d’una guia de bones pràctiques. En aquest article presentam el resultat de l’experiència. ; Sharing Childhood (2013-2015) es un proyecto intergeneracional que ha sido coordinado por GIFES (Grupo de Investigación y Formación Educativa y Social de la UIB, España) y ha contado con dos entidades colaboradoras: Foundation for the development of the education system (Lodz, Polonia) y Bayat Halk Eğitim Merkezi Mudurlugu (Afyonkarahisar, Turquía). El proyecto se enmarca en la convocatoria Lifelong Learning Programme de la Comisión Europea, dentro del subprograma Grundtvig. Se trata de un proyecto educativo intergeneracional que pretende fomentar la interrelación entre diferentes generaciones en espacios educativos de vida cotidiana, concretamente, el centro escolar. Al inicio de la experiencia nos planteamos dos retos. El primero era el conocimiento sobre la mejora de las relaciones intergeneracionales y los efectos de la intervención en el contexto de aplicación del programa: participantes, familia, profesionales y comunidad. El segundo era la elaboración de una guía de buenas prácticas. En este artículo presentamos el resultado de la experiencia
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015, pp 63-82
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess