Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Direcció de l’Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2015
Autor/es Equip directiu
Matèries en català: Ciències socials ; Envelliment -- Illes Balears
Matèries en castella: Ancianos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Social sciences ; Age distribution (Demography) -- Spain -- Balearic Islands
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015, pp 13-23
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess