Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La salut oral en les persones grans
Autor/es Torres Bosch, Jaume
Matèries en català: Persones grans -- Salut i higiene ; Ciències de la salut ; Odontologia
Matèries en castella: Ancianos -- Protección, asistencia,etc... ; Odontología
Matèries en anglès: Older people -- Health and hygiene ; Social sciences
Resum-abstract:  El tractament odontològic dels pacients grans no depèn tant de les tècniques emprades com de l’avaluació individual del pacient, tenint en compte les seves característiques pròpies (salut general, mobilitat, dependència, factors psicològics, etc.). El que es pretén no és només millorar el nivell de la salut oral sinó contribuir al manteniment integral de la salut i, per tant, elevar el nivell i la qualitat de vida. És necessari, doncs, conèixer la situació en què es troba aquest grup ampli de persones, les seves necessitats i les seves limitacions per poder oferir-los les atencions que mereixen. Aquest és l’objectiu de la gerodontologia. ; El tratamiento odontológico de los pacientes mayores no depende tanto de las técnicas empleadas como de la evaluación individual del paciente, teniendo en cuenta sus características propias (salud general, movilidad, dependencia, factores psicológicos, etc.). Lo que se pretende no es sólo mejorar el nivel de salud oral, sino contribuir al mantenimiento integral de la salud y, por tanto, elevar el nivel y la calidad de vida. Por ello es necesario conocer la situación en que se encuentra este amplio grupo de personas, sus necesidades y sus limitaciones para poder ofrecerles las atenciones que se merecen. Este es el objetivo de la gerodontología.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014, pp 415-424
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess