Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La participació dels padrins en un programa de competència familiar: la recerca aplicada al disseny d’un projecte formatiu
Autor/es Orte Socias, María del Carmen ; Gomila Grau, Maria Antònia ; Pascual Barrio, María Belén ; Vives Barceló, Margalida
Matèries en català: Avis i néts ; Educació
Matèries en castella: Abuelos y nietos ; Educación
Matèries en anglès: Grandparent and child ; Education
Resum-abstract:  Actualment, el protagonisme i la visibilitat del paper educatiu dels padrins i padrines1 converteix la seva inclusió en els processos formatius familiars en una necessitat. El treball que presentam combina el potencial educatiu dels programes d’educació intergeneracional i dels programes de competència familiar. Els programes orientats al foment de les competències familiars tenen una llarga trajectòria teoricometodològica, però, la majoria es dirigeix a la millora de les competències parentals. L’estudi ens permet explorar alternatives per a la formació en competències educatives dels padrins cuidadors. Partint del Programa de Competència Familiar (http://competenciafamiliar.com/), una iniciativa del Grup d’Investigació Educativa i Social (http://gifes.uib.es/ca/), que ha mostrat la seva efectivitat en la millora de les relacions familiars (Orte et al., 2013; Orte et al., 2012a; Orte et al., 2012b), es valora la possibilitat d’incorporar els padrins en el procés formatiu de les famílies. La investigació consta de dues fases. La primera s’orienta a la definició del tipus de cura com a padrins des de la perspectiva de l’alumnat de la Universitat Oberta de Majors (UOM http://uom.uib.es/). La segona fase de la recerca consisteix en la definició dels elements educatius que definirien una acció formativa per millorar les relacions familiars des de la perspectiva dels padrins. Aquesta iniciativa se suma a altres projectes intergeneracionals que formen part de la línia de treball generada per la UOM des de l’any 2007 (Macías, Alzina, Tur, 2010; Macías, Orte, March, 2011; Macías, Orte, March, 2012). ; Actualmente, el protagonismo y visibilidad del papel educativo de los abuelos y abuelas convierte su inclusión en los procesos formativos familiares en una necesidad. El trabajo que presentamos combina el potencial educativo de los programas de educación intergeneracional y de los programas de competencia familiar. Los programas orientados al fomento de las competencias familiares tienen una larga trayectoria teórico-metodológica, sin embargo, la mayoría se dirige a la mejora de las competencias parentales. El estudio nos permite explorar alternativas para la formación en competencias educativas de los abuelos cuidadores. Partiendo del Programa de Competencia Familiar (http://competenciafamiliar. com/), una iniciativa del Grupo de Investigación Educativa y Social (http://gifes.uib.es/ca/), que ha mostrado su efectividad en la mejora de las relaciones familiares (Orte et al., 2013; Orte et al., 2012a; Orte et al., 2012b), se valora la posibilidad de incorporar a los abuelos en el proceso formativo de las familias. La investigación consta de dos fases. La primera fase se orienta a la definición del tipo de cuidado como abuelos desde la perspectiva del alumnado de la Universidad Abierta de Mayores (UOM http://uom.uib.es/). La segunda fase de la investigación consiste en la definición de los elementos educativos que definirían una acción formativa para la mejora de las relaciones familiares desde la perspectiva de los abuelos. Esta iniciativa se suma a otros proyectos intergeneracionales que forman parte de la línea de trabajo generada por la UOM desde el año 2007 (Macías, Encina, Tur, 2010; Macías, Orte, March, 2011; Macías, Orte, March, 2012).
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014, pp 353-371
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess