Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les persones grans lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals a les Illes Balears
Autor/es Vives Barceló, Margalida ; Macías González, Liberto
Matèries en català: Minories sexuals ; Persones grans
Matèries en castella: Minorías sexuales ; Ancianos
Matèries en anglès: Sexual minorities -- Spain -- Balearic Islands ; Older people
Resum-abstract:  El present capítol vol centrar-se en un col·lectiu del qual ha tractat poc la literatura científica i acadèmica: les persones grans lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB). En concret, volem focalitzar aquest punt en aquest col·lectiu dins la societat balear. Per aconseguir-ho, fem una breu introducció sobre les seves característiques principals, les seves condicions socioeconòmiques, les seves necessitats manifestes i les circumstàncies que han pogut portar al fet que sigui un col·lectiu que ha sofert sovint una doble i, fins i tot, una triple discriminació social. És cert que la societat avança i que cada cop més admet més realitats socials com a pròpies i legalment vàlides, però, ja és el cas de les persones grans LGTB a les Illes Balears o encara hi ha un camí (llarg) per recórrer? Per aconseguir respondre a aquesta pregunta, exposam algunes veus dels protagonistes, així com dels professionals que poden haver-hi treballat, per tal de poder fer una primera aproximació a aquesta realitat i, posteriorment, poder encaminar unes propostes de millora per eliminar tabús i estereotips i poder aconseguir que, metafòricament, surtin de l’armari on sembla que sempre han viscut o bé hi han tornat en arribar a l’etapa de la maduresa. ; El presente capítulo quiere centrarse en un colectivo del cual ha tratado poco la literatura científica y académica: las personas mayores lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB). En concreto, queremos focalizar nuestra atención en este colectivo en la sociedad balear. Para lograrlo, realizamos una breve introducción sobre sus características principales, sus condiciones socioeconómicas, sus necesidades manifiestas y las circunstancias que han podido llevarles a ser un colectivo que ha sufrido una doble, incluso triple, discriminación social. Cierto es que la sociedad avanza y que cada vez más se admiten más realidades sociales como propias y legalmente válidas, pero, ¿es ya el caso de las personas mayores LGBT en las Illes Balears o hay aún un (largo) camino por recorrer? Para poder dar una respuesta a esta pregunta exponemos algunas voces de los protagonistas, así como de profesionales que pueden haber trabajado con ellos, para poder hacer una primera aproximación a esta realidad, y, posteriormente, poder encaminar unas propuestas de mejora para eliminar tabúes y estereotipos, consiguiendo así que, metafóricamente, salgan del armario donde parece que siempre han vivido o donde han vuelto al llegar a la etapa de la madurez.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014, pp 313-331
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess