Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La soledat de les persones grans al segle XXI
Autor/es Amer Riera, M. Bel ; Cuart Sintes, Maria Isabel
Matèries en català: Persones grans ; Solitud ; Ciències socials
Matèries en castella: Soledad -- Aspectos sociales
Matèries en anglès: Older people ; Solitude ; Social sciences
Resum-abstract:  Els darrers anys a Europa s’ha produït un augment significatiu del nombre de persones grans, tant en termes relatius com absoluts. Paral·lelament a aquest creixement de població es produeix un increment del nombre de persones grans que viuen soles, majoritàriament dones. L’article comença aprofundint sobre el concepte de soledat i les diferents tipologies, les variables que incideixen sobre aquest fenomen i les seves conseqüències. Després, s’analitza la seva prevalença als països de la Unió Europea, Espanya i a les Illes Balears. Per acabar, es proposen una sèrie de recursos i projectes que es podrien implementar des de les institucions o entitats que treballen amb persones grans per afrontar aquest fet. ; En los últimos años en Europa se ha producido un aumento significativo del número de persones mayores, tanto en términos relativos como absolutos. Paralelamente a este crecimiento de población, se produce un incremento del número de personas que viven solas, mayoritariamente mujeres. El artículo comienza profundizando sobre el concepto de soledad y las diferentes tipologías, las variables que inciden sobre este fenómeno y sus consecuencias. Después, se analiza su prevalencia en los países de la Unión Europea, España y en las Islas Baleares. Para finalizar, se proponen una serie de recursos o proyectos que se podrían implementar desde las instituciones o entidades que trabajan con personas mayores para afrontar este fenómeno.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014, pp 277-292
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess